17-11-1567 - Hæren
Tr√¶fningen ved Tureby i √Ėsterg√∂tland. En lille dansk rytterstyrke under Daniel Rantzau angriber overrumplende den svenske h√¶r under feltmarskal Erik Henriksson og driver den p√• flugt. Erik Henriksson tages til fange, og det svenske artilleri p√• 20 kanoner erobres.

17-11-1614 - Hæren
Sjællandske Kompagni af skånske Regiment Knægte (senere Sjællandske Livregiment) oprettes. Fyenske Kompagni af jydske Regiment Knægte (senere Fynske Livregiment) oprettes.

17-11-1869 - Marinen
Skruefregatten SJ√ÜLLAND, chef kommand√łr Bruun, deltager sammen med 40 andre orlogsskibe i Suezkanalens √•bning.

17-11-2000 - Hæren
Afskedsparade ved SHIRBRIG: Det danske bidrag på 333 mand (stab og hovedkvarterskompagni) til UNMEE (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea udsendes (folketingsbeslutning B 33 af 9. november) og meldes operationsklar i Eritrea den 16. december. Enheden returnerer til Danmark i juni 2001.

Ovenstående begivenheder skete alle på dagens dato. Hvis listen er tom, har vi ikke registreret noget for idag. Se alle begivenheder i databasen for Forsvarshistoriske Mærkedage.

Kilder

I denne database er der brukt citater og hele afsnit fra andres åndsværker. Hele afsnit er bare brugt når der foreligger aftale med rettighedshaver.

  1. Hærens Mærkedage, © Hærens Operative Kommando 2008, Redaktion: Hærens Militærhistoriske Arbejder ved oberstløjtnant S.C. Volden, Denmark 2008, ISBN: 978 87 986756 4 8
  2. Søværnets Operative Kommando. Mærkedagskalender
  3. Flyvertaktisk Kommando, Flyvevåbnets Historiske Samling. Flyvevåbnets historie
  4. Modstandsbevægelsens mærkedage med assistance fra www.stengun.dk