11-08-1658 - HĂŚren
Belejringen af København tager sin begyndelse. Frederik III lader byens forstÌder stikke i brand. Den svenske hÌr under Carl X Gustav opmarcherer pü Valby Bakke.

11-08-1675 - HĂŚren
Den skünske Krig indledes. Et dansk forsøg pü at overrumple et svensk vagtskib pü Elben mislykkes, men den følgende dag rykker forspidsen af den danske hÌr ind i Lauenburg og Mecklenburg. (Se 26/9 1679).

Ovenstående begivenheder skete alle på dagens dato. Hvis listen er tom, har vi ikke registreret noget for idag. Se alle begivenheder i databasen for Forsvarshistoriske Mærkedage.

Kilder

I denne database er der brukt citater og hele afsnit fra andres åndsværker. Hele afsnit er bare brugt når der foreligger aftale med rettighedshaver.

  1. Hærens Mærkedage, © Hærens Operative Kommando 2008, Redaktion: Hærens Militærhistoriske Arbejder ved oberstløjtnant S.C. Volden, Denmark 2008, ISBN: 978 87 986756 4 8
  2. Søværnets Operative Kommando. Mærkedagskalender
  3. Flyvertaktisk Kommando, Flyvevåbnets Historiske Samling. Flyvevåbnets historie
  4. Modstandsbevægelsens mærkedage med assistance fra www.stengun.dk