19-07-1717 - Marinen
Kattegat-eskadren, p√• 3 linieskibe, 2 skytsskibe og 9 galejer m. fl. under kommand√łr Tordenskiold, angriber Str√łmstad batterier.

19-07-1810 - Marinen
Eskadre på 6 orlogsbrigger fra Norge under kaptajn Krieger erobrer i Skagerrak en engelsk konvoj på 47 skibe til en værdi af ca. 15 mill. rigsdaler

19-07-1864 - Marinen
Kanonb√•dsflotillen p√• Vesterhavs√łerne, under kaptajnl√łjtnant Hammer, br√¶ndes og s√¶nkes ved F√łhr af egen bes√¶tning, forinden Vesterhavs√łerne som sidste danske forsvarsomr√•de i S√łnderjylland, bes√¶ttes af √łstrigsk preussisk styrker. (√Üressabel tildeles Hammer).

19-07-1903 - Hæren
F√łrste skydende enheder tager Borrislejren i anvendelse.

Ovenstående begivenheder skete alle på dagens dato. Hvis listen er tom, har vi ikke registreret noget for idag. Se alle begivenheder i databasen for Forsvarshistoriske Mærkedage.

Kilder

I denne database er der brukt citater og hele afsnit fra andres åndsværker. Hele afsnit er bare brugt når der foreligger aftale med rettighedshaver.

  1. Hærens Mærkedage, © Hærens Operative Kommando 2008, Redaktion: Hærens Militærhistoriske Arbejder ved oberstløjtnant S.C. Volden, Denmark 2008, ISBN: 978 87 986756 4 8
  2. Søværnets Operative Kommando. Mærkedagskalender
  3. Flyvertaktisk Kommando, Flyvevåbnets Historiske Samling. Flyvevåbnets historie
  4. Modstandsbevægelsens mærkedage med assistance fra www.stengun.dk