T I D S L I N I E R N E

 Automatvåben

 Bajonetter

 Blankvåben

 Geværer

 Granater

 Patroner

 Pistoler

 Mærker & gradstegn

 

Arma-Dania Blankvåben, Vis records [ Id: 10 ]

 

År 1780 
Våbentype Pallask 
Modelbetegnelse Rytterpallask 1780 (eller tidligere) for officerer af rytterregimenterne 
Fremstillet af  
Total længde 103,6 cm 
Klingelængde 86,5 cm 
Vægt 1520 g 

Mærkning:

 

Beskrivelse:


Tombaksfæste (som kan være forgyldt) med to ovale parerplader støbt sammen med parerstangen, som i en buer går over i håndbøjlen, der er tappet ind i en knap af form som en antik græsk hjelm. Fra tertssidens parerplade går et ovalt skjold op til knappen. Skjoldet omkranses af en fint punslet bort; inden for denne er anbragt et landskabsvåben omkranset af en kronet laurbærkrans og Dannebrogsordenens og Elefantordenens ordensbånd. De syv forskellige landskabsvåbner på disse pallasker kendetegner de otte nationale rytterregimenter, som blev oprettet i 1772, nemlig Danske Livregiment Ryttere (som har en plade med det tredelte kabinetsvåben), Norske Lovregiment Ryttere (med den norske løve), 1. og 2. Sjællandske (med tre løver og ni hjerter mellem løverne) , Fynske ( med en lindorm), Jyske (med een løve over ni hjerter), Slesvigske (med to løver) og Holstenske RR. Vi kender dog ikke pallasker fra Holstenske RR. Pallaskerne skulle købes af officererne og kostede 21 rigsdaler stykket.

Klingen er enægget, med en smal hulslibning langs ryggen, ætset med det tredelte kabinetsvåben og de to ordensbånd, baldakin og trofæer og i enkelte tilfælde med Chr. 7s monogram på den indvendige side.
Der findes også pallasker med tveægget klinge med bred hulslibning.

Vi kender skeder med indvendige og udvendige messingbeslag og skeder med langt udvendigt mundblik, mellembånd og lang dupsko forbundet af messingskinner langs skedens smalle sider.

 

Pallask for officerer af
Danske Livregiment Ryttere
med det tredelte kabinetsvåben.
Foto: KWP.

 

Pallask på Sorø Museum fra
Jyske Regiment Ryttere med den
enlige løve over ni hjerter.
Foto: KWP.

Pallask med norske løve. Bemærk den
fint udførte punsling i pladens rand
og omkring ordenskæderne. Foto: KWP.

 

Pallask fra Fynske Regiment Ryttere
med den fynske lindorm.

Pallask fra Norske Livregiment
Ryttere med smukt blåneret og
gulddekoreret klinge.
Foto: Forsvarsmuseet, Oslo

 

To pallasker med Norske Løve på
Forsvarsmuseet i Oslo. Norske
Livregiment Ryttere var et dansk
regiment med garnison i Holsten.

Litteratur 1 A. V. Arendrup: De nationale Rytterregimenters Officerspallasker. Vaabenhistoriske Aarbøger VIa, 1949 s. 39-49. 
Litteratur 2 A. V. Arendrup: Varia, De nationale Rytterregimenters Officerspallasker. Vaabenhistoriske Aarbøger Xb, 1960 og Xc, 1961 
Litteratur 3 Kay W. Petersen: De danske rytterpallasker 1772 til 1866,s.137-199, i: Dansk-Norske Militære Pallasker 1700-1866. Vaabenhistoriske Aarbøger 58, 2013. 
Link 1  
Link 2  
Link 3  
Oprettet 19-01-2008 
Revideret 27-09-2017 
<<< Tilbage til listen >>>

©  2004 - 2011 by arma-dania.dk