T I D S L I N I E R N E

 Automatvåben

 Bajonetter

 Blankvåben

 Geværer

 Granater

 Patroner

 Pistoler

 Mærker & gradstegn

 

Arma-Dania Blankvåben, Vis records [ Id: 122 ]

 

År 1868 
Våbentype Sabel 
Modelbetegnelse Sabel M1851/68 for uberedne af Grænsegendarmeriet 
Fremstillet af Frederiksværk samt Otto Mausner og Schnitzler & Kirschbaum, Solingen 
Total længde isat skeden: 91,0 cm - 81,5 cm  
Klingelængde 67 - 72,5 cm 
Vægt  

Mærkning:

 

Beskrivelse:


Ændring af Sabel for Slesvigske og Holstenske Gendarmer til Fods M1851, hvorved parerpladen på 122 sabler blev nedfilet til en 2,5 cm bred bøjle.
 

Til højre fæstet på Sabel for Slesvigske og
Holstenske Gendarmer M1851, til venstre
fæstet på M1851/68, som er fremkommet ved
nedslibning af det ældre fæste.
Foto efter Ingeborg Cock-Clausen og Aage E. Hansen 1992.

 

Fæstet på ændret sabel M1851 for
Holstenske Gendarmer, med pegefingerstrop
anbragt mellem greb og parerplade.
Foto gengivet efter Ingeborg Cock-Clausen
og Aage E. Hansen 1992.

Sabel for uberedne gendarmer svarende til
M. 1851/68, også betegnet M. 1880. Afdelings-
stemplet G.G for Grænsegendarmeriet. En del
af disse sabler har forniklet fæste og skedebeslag.
Foto: Aage E. Hansen.

 

Sabler M1851/68. Til venstre ændret sabel
fra Slesvigske Gendarmer, til højre fra Holstenske
Gendarmer. Bemærk, at håndbøjlens indføring i
knappen er forskellig på de to sabler, og at
sablen for Slesvigske Gendarmer ikke har nitteknop.
Foto efter Ingeborg Cock-Clausen og Aage E. Hansen 1992.

 

Litteratur 1 Frans Løvschall 2011: Håndvåben 1910.1920. Vaabenhistoriske Aarbøger 2011, s. 177-192.  
Litteratur 2 Ingeborg Cock-Clausen og Aage E. Hansen 1992: Uniformer i Toldvæsen og Grænsegendarmeri. Toldhistorisk Selskab. 
Litteratur 3  
Link 1  
Link 2  
Link 3  
Oprettet 24-01-2008 
Revideret 12-01-2012 
<<< Tilbage til listen >>>

©  2004 - 2011 by arma-dania.dk