T I D S L I N I E R N E

 Automatvåben

 Bajonetter

 Blankvåben

 Geværer

 Granater

 Patroner

 Pistoler

 Mærker & gradstegn

 

Arma-Dania Blankvåben, Vis records [ Id: 128 ]

 

År 1854 
Våbentype Hirschfænger 
Modelbetegnelse Sidevåben for Fodfolk M1854  
Fremstillet af Lüneschloss, Solingen 
Total længde 74 cm 
Klingelængde 57 cm, bredde ca. 3,6 cm 
Vægt 950 g 

Mærkning:

 

På udvendigt klingebryst: Lüneschloss PD, på indvendige klingebryst: Solingen.
På fæstet midt på korset et S eller et gotisk D med krone. På parerstangen afdelingsstempler, evt. oprindelige slesvig-holstenske afdelingsstempler og danske afdelingsstempler. På nyfremstillede skeder et dansk kontrolstempel på dupskoens inderside.

Beskrivelse:


Korsformet fæste støbt i et stykke, med kort parerstang, som ender i en cirkulær knap med koncentriske furer. Grebet rillet, hult. Klinge lige, enægget, med midtstillet od. Sort læderskede med messingmundstykke med hage og messing dupsko.
Dette sidevåben, som svarer til preussisk Model 1840, som igen er skabt efter fransk Model 1831, blev indkøbt af de slesvig-holstenske oprørere i Treårskrigen. Ved overtagelsen af Rendsborg Arsenal var der 25.855 af disse hirschfængere i beholdningen. En stor del led af mangler, der blev udbedret på Frederiksværk. Efter reparationen i 1853-54 var beholdningen 25.760, som blev udleveret til underofficerer og menige af fodfolket. Senere fik en uberedne gendarmer, trainsoldater og sundhedstropperne også dette sidevåben.
Våbnet gik først endeligt af brug i 1924. 

 

 

Foto: Kim Larsen

 

Litteratur 1 Niels Elsborg:Dansk Sidevåben for Fodfolk model 1854. VHT bd. 40, nr. 8, nov. 2007, s. 292 - 298 
Litteratur 2 ] Ole L. Frantzen, Lone Palm Larsen og Thomas Pedersen: Statens Forsvarshistoriske Museums samlinger i et nyt perspektiv. Våbenhist. Tidsskr. 40, nr.  
Litteratur 3 Jens Engberg: Slesvig-holstenernes våben. Vaabenhistoriske Aarbøger XVII, 1962-64. 
Link 1  
Link 2  
Link 3  
Oprettet 24-01-2008 
Revideret 12-01-2012 
<<< Tilbage til listen >>>

©  2004 - 2011 by arma-dania.dk