T I D S L I N I E R N E

 Automatvåben

 Bajonetter

 Blankvåben

 Geværer

 Granater

 Patroner

 Pistoler

 Mærker & gradstegn

 

Arma-Dania Blankvåben, Vis records [ Id: 173 ]

 

År 1710 
Våbentype Pallask 
Modelbetegnelse Søofficerspallask omkring 1710 
Fremstillet af  
Total længde Ca. 95 cm, varierer en del 
Klingelængde Ca. 80 cm, variererende, da det er privat anskaffede våben 
Vægt Ca. 900 g 

Mærkning:

 

Beskrivelse:


Rigt ornamenterede, forgyldte messingfæster med en parerstang der i en ret vinkel går over i håndbøjlen, som en skruet til knappen. Parerstangen ender bagtil i et løvehoved. Parerplade, som er forbundet med håndbøjlen med to bøjler, der i form af søuhyrer bider om pladen. Ornamentikken på parerpladen er forskellig fra pallask til pallask, den kan være muslingeformet med glatte eller ornamenterede ribber, eller den kan i stedet for ribber have et glat, punslet felt med figurer og trofære. Lige over skedefjederen har søofficerspallaskerne som oftest et lille felt med enten en, eller to korslagte, råbere, eller en lille fugl, som tolkes som en falk eller en papegøje. På kvartsiden af parerbøjlen en bred, ornamenteret tombøjle. Grebet er beklædt med hajskind og har som regel på ydersiden 3 forgyldte nitter. Glat nakkestykke, som ender i et løvehoved eller en afrundet ornamenteret top, som bærer nitteknoppen.
Klingerne i disse pallasker er tveæggede, som regel sekskantede, med eller uden hulslibning, og ætset med trofæer og bladranker.
De store, individuelle variationer skyldes, at pallaskerne, som har tilhørt højtstående søofficerer, blev anvendt og fremstillet over en lang periode fra omkring 1700 til omkring 1760.
 

Søofficerspallask fra omkring 1720
set fra tertssiden. Foto venligst
stillet til rådighed af
Bruun Rasmussens Auktioner, København.

 

Fæstets inderside med den brede tombøjle
dekoreret med trofæer og et skjold med
ejerinitialer. Foto: Bruun Rasmussens Auktioner.

Fæstets yderside, på grebet forgyldte,
muslingeformede nitter.
Foto: Bruun Rasmussens Auktioner.

 

 

Litteratur 1 Kurt Bang Petersen: Danske Mariineblankvåben I, Vaabenhistoriske Aarbøger nr. 46, 2001, s. 32-46. 
Litteratur 2 Bruun Rasmussen Våbenauktioner. Auktion 750, 29. 11. 2005. Katalog nr.18, s. 9. 
Litteratur 3 A. Hoff, H.D. Schepelern og G. Boesen: Royal Arms at Rosenborg, Kbh. 1956, s. 68-69, pl. 25, 26 
Link 1  
Link 2  
Link 3  
Oprettet 04-07-2008 
Revideret 04-01-2012 
<<< Tilbage til listen >>>

©  2004 - 2011 by arma-dania.dk