T I D S L I N I E R N E

 Automatvåben

 Bajonetter

 Blankvåben

 Geværer

 Granater

 Patroner

 Pistoler

 Mærker & gradstegn

 

Arma-Dania Blankvåben, Vis records [ Id: 89 ]

 

År 1808 
Våbentype Sabel 
Modelbetegnelse Holstenske sabler 
Fremstillet af Ukendt 
Total længde 74,6 cm 
Klingelængde 61,7 cm 
Vægt 670 g 

Mærkning:

 

Beskrivelse:


Denne smukke lille sabel blev af en koffardikaptajn i Holsten, som havde et parti i kommission fra en handlende i Altona, tilbudt arsenalet i Rendsborg. Da man manglede infanterisabler, bestilte man 1000 stk. Kongen beordrede arsenalet også at bestille 1000 stk. til flåden, og disse sabler blev fordelt til de nybyggede kanonbåde.

Under brugen i flåden blev grebets læder slidt, og på mange sabler erstattet af en bevikling med messingtråd. Bøjlerne knækkede nemt ved hårdhændet håndtering og blev så fjernet. Derfor findes flådens sabler med to, en eller ingen tertsbøjler.I Søetaten har Stralsundsablen senere været brugt ved drengeskolen (fra 1851) og som underofficerssabel.
 

En af flådens Stralsundsabler med skede med
knap til bæring i skuldergehæng.

 

Mange af flådens sabler fik efterhånden læderet
på grebet erstattet med en messingtrådsbevikling.

Stralsundsabel som den
brugtes af artilleriet,
benævnt Artillerisabel
M1808. Foto venligst
stillet til rådighed af
Bruun Rasmussens Auktioner.

 

Foto venligst stillet til rådighed af Bruun Rasmussens Auktioner.

Skeden med mellembånd og flad dupsko anvendtes
af flådens underofficerer efter 1846.
Foto: Bruun-Rasmussens Auktioner.

 

Litteratur 1 Kurt Bang Petersen: Danske Marineblankvåben I. Vaabenhistoriske Aarbøger 46, 2001, s. 239 - 245. 
Litteratur 2 Niels Elsborg: Fra elev til oberstløjtnant. Våbenhistorisk Tidsskrift bd. 41, nr. 2, februar 2008, s. 15 - 16. 
Litteratur 3  
Link 1  
Link 2  
Link 3  
Oprettet 23-01-2008 
Revideret 13-01-2012 
<<< Tilbage til listen >>>

©  2004 - 2011 by arma-dania.dk