T I D S L I N I E R N E

 Automatvåben

 Bajonetter

 Blankvåben

 Geværer

 Granater

 Patroner

 Pistoler

 Mærker & gradstegn

 

Arma-Dania Blankvåben, Vis records [ Id: 99 ]

 

År 1831 
Våbentype Pallask 
Modelbetegnelse Kyrasserpallask M1831 
Fremstillet af Frederiksværk. Antal fremstillede: 150 stk. 
Total længde 110 cm 
Klingelængde 94,5 cm, bredde 3,4 cm 
Vægt 1520 g 

Mærkning:

 

Klingerne forefindes i 2 udgaver: Kun med stempel på klingebrystet med BGC, hvilket er den oprindelige klinge, medens klingen stemplet: Frederiksværk 1852 (enkelte stemplet alene med Frederiksværk) er reserveklinger, der er isat efter Treårskrigen, hvor pallaskerne blev slebet op til krigsbrug i forbindelse med LGtH´s indsættelse i denne krig.

Beskrivelse:


Jernfæste med tre tertsbøjler og en kvartbøjle. Hætteformet knap med kanelleret nakkestykke. Greb beklædt med sort læder med snoet messingtråd i rillerne, nederst afsluttet af jernbånd med firkantet plade med hul til fingerstrop af læder.

Klinge enægget, med 2 cm langt klingebryst og smal hulslibning langs ryggen indtil 15 cm fra spidsen, og bred hulslibning fra 15 cm under fæstet til 13 cm fra spidsen.

Skede helt i jern med to bæreringe med riller på hver side af bæreringenes skedebånd (Skeden til pallsk M1838 blev brugt som reserveskede til M1831, idet eneste forskel mellem de to skeder reelt alene er to "riller" omkring hvert ringbeslag på skeden - skeden mrk. LGtH 75 er en sådan skede).

Pallasken er fra leveringen i 1836 brugt til daglig tjeneste i LGtH helt til nedlæggelse af LGtH i 1866. Efter beholdningslisterne fra 1854 er det 8 stk. nye i depot - hvilket svarer til antallet 142 mand i LGtH.

Felttegn: sølvtråd med blåt underlag og rødbrun. vaffelpræget læderstrop.
Felttegnene er stemplet med LGtH og f.eks. nr. samt årstal.
 

Pallask i den originale
skede med riller på hver
side af skedebåndene.
Skeden er stemplet: L G. t H=136

 

Klinge uden Frederiksværkstempel,
men med BGC stemplet på klingebrystet
på kvartsiden. Foto: KWP.

Fæstet på undersiden af parerpladen stemplet
L:G:E=91. Messingtrådsbeviklingen på grebet
mangler. Foto: KWP.

 

Livgarden til Hest i Korsør under overførslen
til Fyn i 1848. Maleri af Otto Bache 1888.

 

Litteratur 1 Niels Elsborg: Kyrasserpallask model 1831. Våbenhistorisk Tidsskrift bd. 42, nr. 2, februar 2009 
Litteratur 2 M. G. B. Boye: Udviklingen af kyrasserpallaskerne M/1831 og 1838. Vaabenhist. Aarbøger XI, 1965 
Litteratur 3 Kay W. Petersen: De danske rytterpallasker 1772 til 1866,s.137-199, i: Dansk-Norske Militære Pallasker 1700-1866. Vaabenhistoriske Aarbøger 58, 2013. 
Link 1  
Link 2  
Link 3  
Oprettet 23-01-2008 
Revideret 06-05-2013 
<<< Tilbage til listen >>>

©  2004 - 2011 by arma-dania.dk