T I D S L I N I E R N E

 Automatvåben

 Bajonetter

 Blankvåben

 Geværer

 Granater

 Patroner

 Pistoler

 Mærker & gradstegn

 

Ad Gevar, Vis records [ Id: 113 ]

 

År 1945 
Betegnelse Svensk Mausergevær M96 
Modelbetegnelse M/45/96 S 
Type Repeterriffel 
Kaliber 6,5x55 mm. 
Skud i magasin 5 patroner 
Skudkadance  
Vægt 4,2 kg. 
Pibelængde 73,91 cm. 
Længde / Højde 125,1 cm. 
Skæftemateriale Indtil 1915 er alle lavet af fransk valnød. Senere primært af rødbøg. Bl.a. er alle Husqvarna lavet af rødbøg. 
Konstruktør  
Patent Paul Mauser 
Fremstiller Carl Gustav Stads Gevärfaktori (1898-1925) og Husqvarna Vapenfabrik (1943-44) i Sverige samt Mauser, Oberndorf am Neckar (1899-1900) 
Fremst. Betegnelse Gevär M/96 
Antal indkøbt Samlet blev der for Gevær M/96 og Gevær M/38 modtaget ca. 15.000 stk. 
Serienumre Ca. 535.000 produceret i alt fra de tre fabrikker. Heraf 20.000 Husqvarna og 38.600 Mauser Oberndorf 
Udfaset Samtlige svenske våben og bajonetter blev tilbageleveret til Sverige i 1955. 

Mærkninger

 

Alle svenske Mauservåben har oplysninger om fabrik og årstal tydeligt stemplet på låsestolens foreste del. Endvidere er serienummerets sidste tre cifre stemplet på låsen, hanen, samtlige metalbeslag og i træet, bl.a. indvendigt i skæftet foran magasinudskæringen.

Foran serienummeret på låsestolens venstre side er stemplet initialerne på den ansvarlige inspektør. På nedenstående billede er det KB for Konrad Berg, som var inspektør i perioden 1902 til 1905.

Piber med gevind ved mundingen er for løsskydninganordning. Disse geværer er mærket M/96B.
 

Beskrivelse

 

Repeterriffel med 5-skuds indbygget magasin med aftagelig bundplade efter Mausers patent fra 1893. Patroner ligger zig-zag i to "kolonner" under låsen.

Magasinet lades fra oven med åben lås. Patroner indføres enkeltvist eller via en ladeskinne med 5 patroner. Ladeskinnen med patroner sættes i magasinets åbning og patroner presses ned med venstre tommelfinger. På låsens venstre side, foran låsens udløsergreb, er der lavet en afrundet udskæring til tommelfingeren for lettere at presse patroner fra ladeskinnen ned i magasinet.

Når magasinet er skudt tomt og låsegrebet trukket tilbage for udtrækning af det sidste tomme hylster låser magasinfremføreren for låsens bane fremad. Herved undgåes, at skytten under kamp lukker låsen uden patron. Først når nye patroner lægges i magasinet eller ved aktiv tryk med en finger på fremføreren, kan låsen lukkes igen. Ved isætning af lås skal magasinfremføreren ligeledes presses ned for at låsen kan lukkes.

Låsens greb er lige. Som på andre typer af Mauser-låsen er sikringen placeret på låses bagende, hvor en vinge drejes i tre positioner (til venstre afsikret, oprejst sikret med mulighed for åbning af låsen og til højre sikret uden mulighed for åbning af låsen.

Bagerste sigtemiddel er fronthængslet og har i nedslået placering en indeling fra 300 til 600 meter. I opslået placering er der på modsatte side af stigen angivet afstande fra 700 - 2000 meter. Skudafgivelse udover 600 meter skete i praksis kun i forbindelse med enhedsvis spærreild mod større, fjendtlige grupper.

Til gevær M/96 anvendes svensk Bajonet M/96.

Gevær M/96 blev, sammen med M/38 og Karabin M/94, indført til Danmark i maj 1945 af Den Danske Brigade i Sverige. Det samlede antal M/96 og M/38 i Danmark anslåes til ca. 15.000 styk.

Efter indførelsen af Gevær M/50 Garand i Danmark blev de svenske M/96 og M/38 overført til det nyoprettede hjemmeværn, hvorfra de blev udfaset i forbindelse med indførelsen af Gevær M/53-17.

Kombinationen af geværets konstruktion og den anvendte kaliber på 6,5 x 55 mm. skabte et særdeles præcist våben, som selv i dag er meget velskydende.

Gevær M/96 har i stor udstrækning været anvendt som konkurrencevåben, hvor de militære sigtemidler har været udskiftet med mere konkurrencedygtige dioptersigter.
 
Foto

Serienummer på låsestolens venstre side. Foran serienummeret er stemplet initialer for den ansvarlige inspektør, her "KB" for Konrad Berg. Foto:nja

Sigtet i nedfældet position. Foto: nja

Sigtet i oprejst position til afstande fra 700 - 2000 meter. Foto: nja

Oplysninger om producent og årstal findes forrest på låsestolen. Foto: nja

Litteratur 1 Crown Juwels - The Mauser in Sweden, af Dana Jones 
Litteratur 2 The Swedish Mauser Rifles, af Steve Kehaya og Joe Poyer 
Litteratur 3  
Mat. bekendtgørelse 1  
Mat. bekendtgørelse 2  
Link 1 6,5mm M/46 ru 
Link 2 Tøjhusmuseet 
Oprettet  
Revideret 04-12-2009 
<<< Tilbage til listen >>>

©  2004 - 2011 by arma-dania.dk