T I D S L I N I E R N E

 Automatvåben

 Bajonetter

 Blankvåben

 Geværer

 Granater

 Patroner

 Pistoler

 Mærker & gradstegn

 

Ad Gevar, Vis records [ Id: 69 ]

 

År 1848 
Betegnelse Voldtapriffel 
Modelbetegnelse M-1848 
Type Perkussionsriffel 
Kaliber 16,9 mm. 
Skud i magasin  
Skudkadance Enkeltskuds, forlader 
Vægt 8,7 kg. 
Pibelængde 104,7 cm. med 5 riffelgange. 
Længde / Højde 144 cm. 
Skæftemateriale Valnød 
Konstruktør  
Patent  
Fremstiller Kronborg Geværfabrik 
Fremst. Betegnelse  
Antal indkøbt 150 stk. med produktionsår 1855 + 2 prøveeksemplarer fra 1848 
Serienumre 1-150 
Udfaset  

Mærkninger

 

Låseblikket mærket: Kronet Fr.VII over MD-1848, efterfulgt af
1855-serienummer (her 145).
 

Beskrivelse

 

Voldtapriflen er stort set en forstørret udgave af M-1848 Tapriffel. Kaliberen på de to typer er den samme (16,9 mm), hvorimod de fysiske mål er betragtelig større på Voldtapriflen. Den er således 13 cm. længere og vejer 2,1 kg. mere.

En voldtapriffel er en "fæstningsbevæbning", som via sine større fysiske mål var beregnet til længere afstande og større præcision.

Voldtapriflerne indgik i 1864 i bevæbningen (50 stk. hvert sted) af såvel Fredericia som Dybbøl. (kilde: Våbenhistorisk Tidsskrift, jf. litteratur 1). Er bl.a. anvendt ved skanse 10 på Dybbøl iflg. "Rapport" fra det 16de Infanteri Regiment om dets Deeltagelse i Kampen d. 18de April 1864 i Dybbølstillingen:

I Skandse No. 10 beordredes 2det Compagni, paa Grund af de sig nærmende fjendtlige Colonner, ca. Kl. 10 ind i Skandsen, hvis Bro blev trukken ind og Porte lukkede, medens hver Mand indtog sin Plads. En stærk fjendtlig Colonne, som rykkede frem ad Aaberaaveien, sendtes en 24 punds Granat, hvorved den bragtes til at vende om, og da Fronten blev fri ved Forpostcompagniets før omtalte Flankestilling, begyndtes Geværilden, specielt med Voldriflerne mod en sig nærmende fjendtlig Tirailleurkjæde.

Imidlertid havde jeg allerede i nogen Tid bemærket, at vi bleve beskudte i Ryggen med Geværkugler, hvorved en Menig blev let saaret i Hovedet, jeg bemærkede samtidigt, at Reserverne tilvenstre for Skandsen trak sig tilbage i Løb ned imod Stranden, kort efter gik Forpostcompagniet ligeledes tilbage, hvorved Fronten blev fri, hvilket jeg benyttede til at lade enkelte gode Skytter betjene 4 i Skandsen værende brugbare Voldrifler imod en fjendtlig Tirailleurkjæde, der havde sat sig fast bag et Hegn. Jeg saae nu, at Besætningen i Løbegraven tilvenstre for Skandsen trak sig tilbage, hvilket kort efter ligeledes blev tilfældet med Løbegravsbesætningen tilhøire for samme.

Iflg. nedenstående VHS artikel er der udleveret 5 voldtaprifler til hver skanse.




 
Foto

Foto: nja

Foto: nja

Foto: nja

Sammenligning af godstykkelser ved mundingen på voldtapriffel (tv) og alm. tapriffel M1848 (th). VHT bind 40, nr. 4

Sammenligning af størrelsen af alm. tapriffel M1848 (øverst) og voldtapriffel M1848 (nederst). VHT bind 40, nr. 4

Projektiler til hhv. alm. tapriffel (tv) og voldtapriffel (m. stålspids t.h.), VHT bind 40, nr. 4

Litteratur 1 Våbenhistorisk Tidsskrift, bind 40, nr. 4, maj 2007, s. 150-157 (artikel af F. Løvschall) 
Litteratur 2 Våbenhistorisk Årbog XVIII (1972) 
Litteratur 3  
Mat. bekendtgørelse 1  
Mat. bekendtgørelse 2  
Link 1 16. regiment - Major Wolle 
Link 2  
Oprettet  
Revideret 02-07-2014 
<<< Tilbage til listen >>>

©  2004 - 2011 by arma-dania.dk