T I D S L I N I E R N E

 Automatvåben

 Bajonetter

 Blankvåben

 Geværer

 Granater

 Patroner

 Pistoler

 Mærker & gradstegn

 

År Våbentype Modelbetegnelse Klik på billedet
1748 Kårde Musketerkårde M1748
1747 Kårde Sølvkårde for officerer ved livgarden M1747
1702 Pallask Grenader underofficerspallask M1702
1750 Pallask Officerspallask M1750
1818 Sabel Sabel M1818 for let kavalleri
1695 Kårde Dragon- eller fodfolkskårde omkring år 1695
1785 Pallask Dragonpallask M1785
1802 Sabel Landkadetsabel M1802
1789 Pallask Rytterpallask M1789
1772 Pallask Sølvpallask M1772 for officerer af Livgarden til hest
1780 Pallask Rytterpallask 1780 (eller tidligere) for officerer af rytterregimenterne
1796 Sabel Sabel M1796 for ridende artilleri
1761 Sabel Husarsabel M1761
1802 Sabel Artilleriunderofficerssabel M1802
1726 Pallask Rytterpallask M1726 for Livregiment til Hest
1710 Kårde Officerskårder omkring 1710
1758 Pallask Rytterpallask, forslag forelagt 1758
1808 Sabel Dragonsabel M1808
1798 Pallask Rytterpallask M1798 for officerer
1836 Kårde Sølvkårde for officerer M1836
1777 Kårde Artilleri underofficerskårde M1777
1843 Sabel Kavallerisabel M1843
1848 Hirschfænger Hirschfænger M1848 for herregårdsskytter
1720-30 Pallask Rytterpallask omkring 1725
1680 Huggert Kort skibshuggert ca. 1680 - 1720
1695 Kårde Fodfolkskårde omkring år 1695
1720 Kårde Soldaterkårde omkring 1720
1670 Kårde Fodfolkskårde omkring 1670
1831 Pallask Kyrasserpallask M1831
1820 Hirschfænger Hoboisthirschfænger 1820
1831 Pallask Underofficerspallask M1831
1830 Hirschfænger Vestindisk Hirschfænger M. 1830
1756 Sabel Musketersabel M1756
1760 Hirschfænger Jægerhirschfænger M1760
1828 Pallask Officerspallask M1828 for Livgarden til Hest
1838 Pallask Kyrasserpallask M1838
1700-1710 Kårde Iver Huitfeldts gravkårde
1808 Huggert Skibshuggerter M1808 (nødvåben)
1789 Sabel Officerssabel M1789 for Livgarden til Fods og til Hest og Landkadetkonpagniet
1849 Sabel Søofficerssabel M1849
1725 Kårde Soldaterkårde omkring 1725
1869 Sabel Underofficerssabel M1869 for artilleriets uberedne
1870 Dolk / Kniv Dolk for officerer af generalstaben M1870
1588 - 1648 Christian 4.
1648 - 1670 Frederik 3.
1670 - 1699 Christian 5.
1699 - 1730 Frederik 4.
1730 - 1746 Christian 6.
1745 - 1766 Frederik 5.
1766 - 1808 Huggert Christian 7.
1808 - 1839 Frederik 6. (Regerede som Kronprins fra 1784)
1784 - 1808 Kronprins Frederik (6.) som den faktiske regent
1839 - 1848 Christian 8.
1848 - 1863 Frederik 7.
1863 - 1906 Christian 9.
1906 - 1912 Frederik 8.
1912 - 1947 Christian 10.
1947 - 1973 Frederik 9.
1910 Dolk / Kniv Dolk M1910 for officerer af artilleriet m.fl og for officerer af generalstaben
1870 Dolk / Kniv Dolk M.1870 for Underlæger og Underdyrlæger M1870
1922 Sabel Dæksofficerssabel M1922
1932 Sabel Kvartermestersabel M1932
1869 Sabel Artillerisabel M1869 for beredne mindre 1
1869 Sabel Artillerisabel M1869 for beredne mindre 2
1871 Kårde Kårde for marinelæge M1871
1904 Sabel Sabel for officerer, stabssergenter og spillemænd I af fodfolket M1904
1845 Huggert Skibshuggert M1802/45
1758 Hirschfænger Artillerihirschfænger, forslag forelagt i 1758
1725 Kårde Fodfolkskårde, muligvis omkring 1725
1700 Kårde Fodfolks- eller dragonkårde omkring 1700
1720 ? Pallask Rytterpallask omkring 1720
1776 Kårde Søkadetkårde M1776
1773 Pallask Pallask for norsk borgergarde 1774 (forslag til dansk-norsk pallask 1773 ?)
1773 Sabel Forslag til sabel for let kavaleri 1773?
1776 Sabel Husarsabel M1776
1910 Sabel Sabel for faste befalingsmænd af rytteriet M1910
1840 Sabel Søofficerssabel M1840
1710 Kårde Fodfolkskårde 1710 (ex svensk kommisvärja M1685)
1705 Kårde Soldaterkårde M1705
1734 Pallask Rytterpallask M1734
1761 Sabel Landkadetsabel M1761
1765 Kårde Officerskårde M1765
1774 Sabel Skiløbersabel M1774/1798
1774 Sabel Officerssabel for de norske skiløberbataljoner M1774 /1788
1777 Faskinkniv / Machete Faskinkniv M1777 for konstabler
1802 Huggert Skibshuggert M1802
1805 Pallask Guidepallask M1805
1808 Faskinkniv / Machete Faskinkniv M1808 for sappører
1808 Sabel Husarsabel M1808 ( Lansenersabel M1816)
1830 Pallask Vestindisk rytterpallask M. 1830
1834 Sabel Infanterisabel M1834
1839 Sabel Sabel M1839 for let kavaleri
1840 Hirschfænger Artillerihirschfænger M1840
1849 Hirschfænger Jægerhirschfænger M1849
1854 Sabel Artillerisabel M1854, efter 1869 benævnt Feltkonstabelsabel
1854 Sabel Livgardesabel M1854
1858 Sabel Officerssabel M. 1858
1866 Sabel Ingeniørsabel M1866
1869 Hirschfænger Håndværkersabel M1869
1869 Hirschfænger Fæstningskonstabelsabel M1869
1869 Sabel Elevsabel M1869 for artilleriet
1876 Sabel Artilleriofficerssabel M1876
1813 Pallask Rytterpallask M1813
1885 Sabel Ryttersabel for gendarmer M1885 / faste underofficerer af rytteriet M1904
1773 Pallask Rytterpallask M1773
1854 Sabel Artillerisabel for beredne M1854 , større
1869 Sabel Artillerisabel M1869 for beredne, større
1835 Kårde Ikke-reglementerede officerskårder, 1830-erne
1740 Pallask Officerspallask omkring 1740
1845 Sabel Jægerofficerssabel M1845
1735 Kårde Musketerkårde M1735
1770 ? Hirschfænger Artillerihirschfænger fra Christian 7.s tid (1766 - 1808)
1735 ? Hirschfænger Artillerihirschfænger fra Christian 6.s tid (1730 - 1746)
1753 Sabel Grenadersabel M1753
1833 Hirschfænger Jægerhirschfænger M1801/33 med biskede
1835 Sabel Danske officerssabler af scimitar-type 1830 - 40
1760 Hirschfænger Artillerihirschfænger M1760
1800 Sabel Officerssabler omkring 1800
1808 Entrebile Entrebil omkring 1808
1710 - 20 Kårde Officerskårde
1830 Sabel Officerssabel omkring 1830
1966 Dolk / Kniv Dolk for officerer i flyvevåbnet M1966, kvindelige officerer i hæren M1979
1695 Kårde Bajonetkårde omkring 1695
1808 Huggert Nødhuggert af afkortet hannoveransk pallask
1791 Sabel Husarsabel M1776/1791
1835 Sabel Husaroffierssabel 1835 ?
1701 Kårde Soldaterkårde M1701
1789 Sabel Officerssabel M1789
1750 Pallask Rytterpallask M1750
1700 Huggert Skibshuggert omkring 1700
1680 Kårde Officersskårde ca. 1680
1837 Kårde Officerskårde M1837
1791 Hirschfænger Jægerhirschfænger M1791
1843 Sabel Artilleriofficerssabel efter ryttersabel M1843
1802 Sabel Artillerisabel M1802
1843 Sabel Kavallerisabel M 1843 for officerer
1777 Faskinkniv / Machete Faskinkniv M1777 for underkonstabler
1797 Pallask Rytterpallask M1797
1836 Sabel Infanteriofficerssabel M1836
1849 Huggert Skibshuggert M1849
1720-30? Pallask Rytterpallask fra Frederik 4.´s tid
1828 Pallask Belønningspallask for gymnastiklærere
1837 Sabel Officerssabel M1837 for let kavalleri
1904 Sabel Sabel M1904 for oversergenter, sergenter og spillemænd II-V af fodfolket
1910 Sabel Sabel M1910 for officerer af fodfolket og ingeniører
1848 Dolk / Kniv Kadetdolk M1848
1894 Sabel Ryttersabel M1894
1899 Sabel Artillerisabel M1869/99 for beredne
1892 Sabel Underofficerssabel M1892 for uberedne
1854 Hirschfænger Sidevåben for Fodfolk M1854
1854 Sabel Kommandersergentsabel M1854 / Oversergentsabel M1854/1869.
1812 Sabel Korpssabel M1812
1856 Sabel Korpssabel M1856
1789 Sabel Landkadetsabel M1789
1728 Pallask Rytterpallask M. 1728
1911 Sabel Sabel M1852/1911 for officerer af livgarden
1800 Sabel Officerssabel fra Norske Livregiment før 1819
1698 Kårde Norsk dragonkårde M1698
1850 Dolk / Kniv Dolk 1850 for hærens mellemstab og officerer af hær og flåde
1706 Pallask Bøjlepallask
1950 Sabel Sabel M1950
1700 Huggert Skibshuggert 1700 - 1720
1875 Sabel Skibssabel M1875
1749 Hirschfænger Skiløberhirschfænger M1749
1922 Dolk / Kniv Dæksofficersdolk M1922
1808 Sabel Artillerisabel M1808
1808 Sabel Holstenske sabler
1589 Sabel Tessak
1838 Sabel Infanterisabel M1838
1685 Kårde Bajonetkårde omkring 1685
1706 Pallask Messingfæstet bøjlepallask
1910 Sabel Underofficerssabel for uberedne M1910
1851 Sabel Sabel for slesvigske og holstenske gendarmer til fods M1851-52
1868 Sabel Sabel M1851/68 for uberedne af Grænsegendarmeriet
1873 Sabel Sabel M1873 for beredne af grænsetoldpolitikorpset
1801 Sabel Søkadetsabel M1801
1945 Dolk / Kniv Befalingsmandskniv for Den danske Brigade
1929 Sabel Kornetsabel omkring 1929
1848 Sabel Sabel for Ordonnans Corpset M1848
1702 Pallask Grenaderpallask M1702
1838 Sabel Artilleriofficerssabel M1838
1650 Kårde Officerskårde omkring 1650
1720 Kårde Landkadetkårde? omkring 1720
1710 Pallask Søofficerspallask omkring 1710
1740 Pallask Rytterpallask omkring 1740
1761 Sabel Husarofficerssabel omkring 1761
1700 Kårde Officerskårde for Livgarden til Hest før 1710
1695 Kårde Underofficerskårde omkring 1695
1710 Pallask Rytterpallask M1710
1882 Sabel Skibssabel M1882
1684 Kårde Kårde for Livgarden til Hest 1684
1801 Hirschfænger Jægerhirschfænger M1801
1813 Sabel Flådens "holstenske, flade sabler"

©  2004 - 2011 by arma-dania.dk