T I D S L I N I E R N E

 Automatvåben

 Bajonetter

 Blankvåben

 Geværer

 Granater

 Patroner

 Pistoler

 Mærker & gradstegn

 

År Type Betegnelse Modelbetegnelse Klik for datablad
1794 Flintelåsgevær Ingeniørgevær M/1794
1861 Perkussionsriffel Miniériffel af fransk model (ex. M/1840) M/1840/61
1841 Perkussionsriffel Kammerladningskarabin A M-1841 A
1767 Flintelåsgevær Dragongevær M/1767
1847 Perkussionsmusket Perkussionsmusket M1822/47 (dansk) m. Wengs knast M1822/47
1841 Perkussionsmusket Løbnitz glat musket M-1841
1841 Riffelmusket (Løbnitz) M/1841
1848 Perkussionsriffel Jægerriffel, (tapriffel) M1807/48
1813 Perkussionsmusket Landkadetgevær M1807/11/13
1793 Flintelåsgevær Glatløbet Eksercergevær for Jægere M1769/93 (Forsøgsgevær) ?
1848 Perkussionsriffel Jægerriffel M1803/48
1791 Flintelåsgevær Jægerriffel M/1791
1746 Flintelåsgevær Infanterimusket M1746
1841 Perkussionsriffel Riffelmusket (Løbnitz) M1841 (fra Riffelmusket M1831)
1808 Infanterimusket (ex Infanterimusket M/1794) M-1794/1808
1848 Perkussionsmusket Perkussionsmusket (ex fransk M/1840) M/1840/48
1843 Perkussionsmusket Glat perkussionsmusket M1822/43 (dansk) m. patentsvansskrue M1822/43
1807 Flintelåsgevær Musket M1807, nedkortet M1807
1807 Flintelåsgevær Musket M1807, med kort bajonet M1807
1806 Flintelåsgevær Husarkarabin M/1806
1791 Flintelåsgevær Jægerkarabin M1791
1861 Perkussionsriffel Minié Skytteforenings riffel M1861
1865 Perkussionsriffel Skytteforenings riffel M1865
1800 Ca. Flintelåsgevær Eksercergevær omkring 1800 Frederik V (1746-1766)
1846 Perkussionsmusket Kadetgevær M1798/46
1849 Perkussionsriffel Slesvig-Holstensk Tapriffel (Liège) M/1849
1803 Flintelåsgevær Borgerbevæbningsgevær M1803
1801 Flintelåsgevær Eksercérgevær fra ældre gevær fra omkring 1765-1774 1801 ca.
1685 Flintelåsgevær Flintemusket M1685
1837 Perkussionsmusket Perkussionsgevær (ombygget M-1769) M-1769/1837
1852 Ringhanekarabin M-1852
1848 Luxemburg karabin M1848
1848 Perkussionsriffel Tapriffelmusket (ex M.1831 for jægere og M.1831/44, ændret af Slesvig-Holstenerne) M1831/44/48
1685 Ca. Flintelåsgevær Glatløbet kombineret Flinte- og luntemusket (Amsterdam)
1685 Ca. Flintelåsgevær Glatløbet kombineret Flinte- og luntemusket (Suhl)
1675 ca. Glatløbet infanterigevær med luntelås
1680 Ca. Flintelåsgevær Glatløbet Infanterigevær med snaplås M1685
1685 ca. Flintelåsgevær Glatløbet infanterigevær med flintelås (Forsøgsmodel) ?
1720 Ca. Flintelåsgevær Glatløbet flintelåsgevær for infanteriet
1755 ca. Flintelåsgevær Flintlåsriffel (M1755)
1710-1730 Ca. Flintelåsgevær Glatløbet flintelåsgevær for infanteriet
1730-1735 Ca. Flintelåsgevær Glatløbet flintelåsgevær for infanteriet
1740 Ca. Flintelåsgevær Glatløbet flintelåsgevær for infanteriet
1769 Flintelåsgevær Artillerigevær M1769
1769 ca. Flintelåsgevær Glatløbet Husar karabin med flintelås, ex. dragon karabin (gevær) M1769 M1769
1793 Flintelåsgevær Eksercérgevær for jægere M1769/93
1745 Ca. Flintelåsgevær Glatløbet flintelåsgevær for infanteriet
1730-1745 Ca. Flintelåsgevær Glatløbet Infanterigevær for Infanteriet
1750 Ca. Flintelåsgevær Glatløbet Flintelåsgevær for Infanteriet
1750 Ca. Flintelåsgevær Glatløbet Flintelåsgevær for Infanteriet
1720-1748 Ca. Flintelåsgevær Glatløbet Dragonkarabin med flintelås
1750 Ca. Flintelåsgevær Glatløbet Dragonkarabin med Flintelås
1848 Oprørernes Kavaleri karabin M1849 M1849
1826 Flintelåsgevær Skibsflinte M-1826
1686 Flintelåsgevær Flintemusket M1686
1853 Perkussionsmusket Tapriffel for Marinen M1853
1848 Perkussionsmusket Slesvig-Holstensk ex. Preussisk Musket M1809/12 U/M (Umänderungs Modell = Ændret model)
1833-1834 Perkussionsriffel Kammerladnings karabin Forløber for M1834 ?
1840-1841 Perkussionsriffel Kammerladningskarabin
1841 Perkussionsmusket Glatløbet Løbnitz musket med jernbeslag M1841
1996 Halvautomatisk karabin Karabin M/96 M/96
1826 Flintelåsgevær Riflet karabin model 1826 M/1826
1765 Flintelåsgevær Infanterimusket M1765
1600 Ca. Hjullåsmusket
1630 Luntemusket
1745 ca. Flintelåsgevær Artillerimusket
1750 ca. Husarkarabin
1752 Flintelåsgevær Rytterkarabin M-1752
1755 ca. Flintelåsgevær Rytterkarabin
1769 Flintelåsgevær Dragongevær M-1769
1785 Flintelåsgevær Infanterimusket M/1785
1789 Flintelåsgevær Skarpskyttegevær (ex Dragongevær M/1786) M/1789
1789 Flintelåsgevær Skarpskyttegevær M/1789
1791 Flintelåsgevær Infanterimusket M/1791
1794 Flintelåsgevær Infanterimusket M/1794
1795 Flintelåsgevær Husarkarabin M/1795
1801 Jægerriffel M-1791/1801
1801 Flintelåsgevær Landeværnsgevær model 1801 M/1801
1807 Flintelåsgevær Musket M-1807
1807 Flintelåsgevær Jægerriffel M-1807
1822 Flintemusket M-1822
1828 Flintelåsgevær Infanterimusket M-1828
1829 Flintelåsgevær Underofficersriffel M-1829
1830 Flintelåsgevær Kavallerikarabin M-1830
1831 Flintelåsgevær Riffelmusket M-1831
1834 Perkussionsriffel Kammerladningskarabin M-1834
1835 Perkussionsmusket Perkussionsgevær Model 1835 (Marine) M-1835
1847 Perkussionsriffel Revolvergevær for Marinen M-1847
1848 Perkussionsmusket Perkussionsmusket (ex. fransk M-1822) M-1822/48
1848 Perkussionsmusket Perkussions-musket (ex M.1828) M-1828/46
1848 Ringhanekarabin M-1848
1848 Perkussionsriffel Tapriffel M-1848
1849 Rytterkarabin (ex fransk M.1836) M-1836/49
1851 Perkussionsriffel Karabin for Slesvigske Gendarmeri M-1851
1852 Perkussionsriffel Tapriffelkarabin for Holstenske Gendarmeri M/1852
1867 Bagladeriffel af model 1867 (Remington) M-1867
1870 Salongevær M.1867 M.1867
1867 Flaadens enkeltladende Karabin (Remington) M-1867
1867 Ingeniørkarabin af model 1867 (Remington) M-1867
1867 Rytterkarabin af model 1867 M-1867
1878 Krag-Petterson magasinkarabin M/1878
1888 Repeterriffel Forsøgsgevær System Krag og Jørgensen Dansk Forsøgs-Repetergevær II
1888 Dansk Forsøgsrekylgevær (Selvladegevær M.1888) M.1888
1889 Repeterriffel Gevær 1889 (Patron M/1889) M.89
1893 8 mm Remingtongevær (Flåden) M-1867/93
1896 Bagladeriffel 1867/96 B.R. 1867/96
1897 Bagladeriffel 1867/97 B.R. 1867/97
1896 Ingeniørkarabin 1867/96 (Remington) M-1867/96
1896 Rytterkarabin 1867/96 M-1867/96
1896 Rekylkarabin til flåden (Reculgevær) M.1896
1905 Rytterkarabin 1867/96/05 M-1867/96
1907 Sjøgrens selvladegevær M/1907
1910 Repeterriffel Gevær 1889 (Patron 1908) M.89
1910 Repeterriffel Ryttergevær nr. 4 (Ikke antaget forsøgsgevær) M.89
1913 Repeterriffel Ryttergevær 1889 M.89
1917 Repeterriffel Ingeniørgevær 1889 hhv. Ingeniørkarabin 1889 (benævnelse efter 1923) M.89
1923 Repeterriffel Rytterkarabin 1889 M.89
1924 Repeterriffel Artillerikarabin 1889 M.89
1924 Repeterriffel Fodfolkskarabin 1889 M.89
1928 Repeterriffel Finskydningsgevær M/1928 FSK 28
1942 Repeterriffel Otterup Rigspolitikarabin RPLT 42
1945 Repeterriffel Svensk Mauser karabin M94 6,5 mm Karabin M/94 S
1945 Repeterriffel Engelsk Lee Enfield No 1 M/45 E
1945 Engelsk Lee Enfield No. 4 M/45 E
1945 Repeterriffel Svensk Mauser M/38 M/45 S
1945 Repeterriffel Svensk Mausergevær M96 M/45/96 S
1947 Madsen (Ikke indført i Danmark)
1950 Halvautomatisk riffel Gevær M/50 (Garand) cal. 30-06 M/50
1953 Repeterriffel Springfield M1903 M/53/03 (Blev aldrig indført i Danmark)
1962 5,6 mm instruktionsgevær M/60(53/17) M/60(53/17)
1953 Repeterriffel 7,62 mm gevær M/53(17) M/53(17)
1975 Halvautomatisk riffel Gevær M/75 M/75
1995 Halvautomatisk riffel Gevær M/95 M/95
1848 Perkussionsmusket Perkussionsmusket model 1848, ex. engelsk (Lacy og Co.) M/1848
1846 Perkussionsriffel Riflet karabin model 1826-46 M/1826/46
1995 Halvautomatisk karabin Karabin M/75 M/75
1844 Perkussionsmusket Perkussioneret Riflet Musket (ex M.1831 for Jægere) M-1831/44
1853 Perkussionsmusket Ingeniørgevær (ex fransk M-1822) M-1853
1887 Repeterriffel Forsøgsgevær System Lee Dansk Forsøgs-Repetergevær I
1945 Repeterriffel Tysk Mauser K 98 M/45/98 T
1896 Salongevær M.1967/93/96 M.1867/93/96
1866 Perkussionsriffel Flådens til bagladning ændrede tapriffel (System Snider) M-1853/66
1769 Flintelåsgevær Infanterimusket M-1769
1774 Flintelåsgevær Infanterimusket M/1774
1846 Ringhanekarabin model 1830-46 M/1830/46
1785 Flintelåsgevær Jægerriffel M/1785
1861 Perkussionsriffel Minié-riffel (ex. M.1828/46) M.1828/46/61
1854 Perkussionsriffel Suhler-tapriffel M-1854
1848 Tapriffelmusket (ex M.1831 for jægere og M.1831/44) M-1831/48
1849 Perkussionsmusket Tapriffel for Marinen M-1849
1868 Perkussionsriffel Den til bagladning forandrede Suhler Tapriffel M-1854/68 (System Snider) M.1854/68
1848 Perkussionsriffel Voldtapriffel M-1848
1848 Perkussionsriffel Tapriffel (ex 1829) M-1829/44/48
1842 Perkussionsriffel Underofficersriffel kammerlader M-1842
1950 Halvautomatisk riffel Gevær M/50 MS (Garand) M/50 MS
1866 Perkussionsriffel Den til bagladning forandrede Tapriffel M.1866 (Snider's system) M-1848/66
1877 Salonkarabin M.1867 M.1867
1966 Halvautomatisk riffel Heckler og Kock G3A5 M/66 M/66
1841 Perkussionsriffel Kammerladningskarabin B M-1841 B
1807 Flintelåsgevær Rytterkarabin M/1807
1798 Flintelåsgevær Dragonkarabin (Riflet Studser) M-1798
1803 Flintelåsgevær Jægerriffel M/1803
1861 Perkussionsriffel Miniériffel af fransk model (ex. M/1822/48) M/1822/48/61
1952 Repeterriffel Redningsgevær M/52 KGB. Redningsgevær M/52
1950? Madsen Automatic Tubular Steel Stock (Ikke indført i Danmark)
1950? Madsen Automatic Wooden Stock (Ikke indført i Danmark)
1945 Halvautomatisk riffel Semi-Automatisk Riffel M. 1945, Ljungman System. (ikke indført i DK forsvar/Politi)
1945 Halvautomatisk karabin US Carbine M1 Våbenet har ikke egen dansk modelbetegnelse
1767 Rytterkarabin M-1767
1769 Kadetgevær M-1769
1774 Husarkarabin M-1774
1777 Flintelåsgevær Husarkarabin M/1777
1987 7,62 mm Finskydningsgevær M/87 M/87
1786 Flintelåsgevær Dragongevær M/1786
1698 Flintelåsgevær Rytterkarabin M1698
1789 Jægerriffel M-1789
1789 Flintelåsgevær Infanterimusket M/1789
1794 Flintelåsgevær Dragongevær M-1794
1657 Hjullåsmusket
1798 Kadetgevær M-1798
1803 Jægereksercergevær M-1803
1657 Ca. Hjullåskarabin
1808 Husar-/rytterkarabin M-1808
1813 Kadetgevær M-1813
1660 Hjullåsgevær
1745 ca. Flintelåsgevær Infanterimusket (Suhl)

©  2004 - 2011 by arma-dania.dk