Forsvarshistoriske Mærkedage

Dette projekt startede oprindeligt som et samarbejde med Hærens Operative Kommando, men blev efterhånden udvidet ved at Søværnets Operative Kommando og Flyvertaktisk Kommando gav tilladelse til av vi også brugte deres data.

Til slut kom modstandsbevægelsen og politiet med og dette blev dermed den første samlede oversigt over forsvarshistoriske mærkedage med næsten 1500 historiske begivenheder. Vi har desværre ikke haft kapacitet til at opdatere databasen med begivenheder efter 2011.

DatoVærnBegivenhed
DatoVærnBegivenhed


Kilder

I denne database er der brukt citater og hele afsnit fra andres åndsværker. Hele afsnit er bare brugt når der foreligger aftale med rettighedshaver.

  1. Hærens Mærkedage, © Hærens Operative Kommando 2008, Redaktion: Hærens Militærhistoriske Arbejder ved oberstløjtnant S.C. Volden, Denmark 2008, ISBN: 978 87 986756 4 8
  2. Søværnets Operative Kommando. Mærkedagskalender
  3. Flyvertaktisk Kommando, Flyvevåbnets Historiske Samling. Flyvevåbnets historie
  4. Modstandsbevægelsens mærkedage med assistance fra www.stengun.dk