22-09-1884 - HĂŚren
Det bestemmes, at der i samtlige militÌre arrester skal forefindes testamente, salmebog og bønnebog. Havde dog eksisteret i de københavnske militÌrarrester siden 13. juli 1847, hvor det blev tilladt at indkøbe passende bøger til fÌstningens arrester. Siden 1843 havde en civil institution skÌnket en antal bønnebøger dertil.

22-09-1944 - Marinen
Den danske flotille i Sverige formeres.

22-09-1949 - HĂŚren
Krigsministeriet overtager Padborglejren til brug for hÌren. Lejren blev pü tysk krav bygget under krigen (1944) og fik navnet Frøslevlejren (Politeigefangenenlager Frøslev) til internering af danske statsborgere fra 13. august og indtil krigens afslutning. Efter krigen blev den benyttet som internerings- og straffelejr for landssvigere i forbindelses med retsopgøret (under navnet Faarhuslejren). Anvendt af forsvaret og (senere) civilforsvaret fra 1949 til 1984 (under navnet Padborglejren). Senere overgüet dels til Den selvejende institution Frøslevlejren, dels til Nationalmuseet (under navnet Frøslevlejren). (Se ogsü 2/5 1992).

22-09-1999 - HĂŚren
Hans Kongelige Højhed Prins Henrik besøger de danske soldater pü Balkan sammen med forsvarsminister Hans HÌkkerup.

Ovenstående begivenheder skete alle på dagens dato. Hvis listen er tom, har vi ikke registreret noget for idag. Se alle begivenheder i databasen for Forsvarshistoriske Mærkedage.

Kilder

I denne database er der brukt citater og hele afsnit fra andres åndsværker. Hele afsnit er bare brugt når der foreligger aftale med rettighedshaver.

  1. Hærens Mærkedage, © Hærens Operative Kommando 2008, Redaktion: Hærens Militærhistoriske Arbejder ved oberstløjtnant S.C. Volden, Denmark 2008, ISBN: 978 87 986756 4 8
  2. Søværnets Operative Kommando. Mærkedagskalender
  3. Flyvertaktisk Kommando, Flyvevåbnets Historiske Samling. Flyvevåbnets historie
  4. Modstandsbevægelsens mærkedage med assistance fra www.stengun.dk