25-04-1740 - Hæren
Bestemmelser for Garnisonsregimentet udgives.

25-04-1811 - Marinen
3 kanonb√•de med sekondl√łjtnant Klinck k√¶mper i Kongshavn ved Uddevalla med engelsk orlogskutter "The Swan" og "Hero". "The Swan" skydes i s√¶nk, "Hero" undslipper.

25-04-1912 - Hæren
Sandholmlejren √•bner sine porte for de f√łrste indkvarteringer.

25-04-1920 - Hæren
Reserveofficersforeningen i Danmark stiftes.

25-04-1944 - Modstandsbevægelsen
Bes√¶ttelsesmagten indf√łrer d√łdsstraf for v√•benbesiddelse.

25-04-1995 - Hæren
Den sidste af 230 tårnmodificerede kampvogn Leopard 1 modtages.

Ovenstående begivenheder skete alle på dagens dato. Hvis listen er tom, har vi ikke registreret noget for idag. Se alle begivenheder i databasen for Forsvarshistoriske Mærkedage.

Kilder

I denne database er der brukt citater og hele afsnit fra andres åndsværker. Hele afsnit er bare brugt når der foreligger aftale med rettighedshaver.

  1. Hærens Mærkedage, © Hærens Operative Kommando 2008, Redaktion: Hærens Militærhistoriske Arbejder ved oberstløjtnant S.C. Volden, Denmark 2008, ISBN: 978 87 986756 4 8
  2. Søværnets Operative Kommando. Mærkedagskalender
  3. Flyvertaktisk Kommando, Flyvevåbnets Historiske Samling. Flyvevåbnets historie
  4. Modstandsbevægelsens mærkedage med assistance fra www.stengun.dk