19-06-1794 - Marinen
Eskadre, pÄ 8 linieskibe m. fl. under viceadmiral Krieger, forener sig med svensk eskadre pÄ 8 linieskibe under viceadmiral Wachtmeister til hÊvdelse af neutraliteten i farvandene som fÞlge af det den 27. marts 1794 indgÄede bevÊbnede neutralitetsforbund. De forenede eskadrer udrustes derefter de fÞlgende somre under skiftevis svensk og dansk kommando indtil slaget pÄ KÞbenhavns Rhed, 2 APR 1801, som den svenske flÄde pÄ grund af modvind ikke nÄede at deltage i.

19-06-1808 - Marinen
Orlogsbriggen LOUGEN, chef premierlÞjtnant Wulff, med 4 kanonbÄde under sekondlÞjtnant FÞnss erobrer den engelske orlogsbrig SEAGULL udfor FlekkerÞ i Norge.

19-06-1956 - FlyvevÄbenet
Flyradarstation Karup lukker.

Ovenstående begivenheder skete alle på dagens dato. Hvis listen er tom, har vi ikke registreret noget for idag. Se alle begivenheder i databasen for Forsvarshistoriske Mærkedage.

Kilder

I denne database er der brukt citater og hele afsnit fra andres åndsværker. Hele afsnit er bare brugt når der foreligger aftale med rettighedshaver.

  1. Hærens Mærkedage, © Hærens Operative Kommando 2008, Redaktion: Hærens Militærhistoriske Arbejder ved oberstløjtnant S.C. Volden, Denmark 2008, ISBN: 978 87 986756 4 8
  2. Søværnets Operative Kommando. Mærkedagskalender
  3. Flyvertaktisk Kommando, Flyvevåbnets Historiske Samling. Flyvevåbnets historie
  4. Modstandsbevægelsens mærkedage med assistance fra www.stengun.dk