20-02-1513 - Marinen
Kong Hans dør, grundlÌggeren af den kongelige danske orlogsflüde, samt af det oprindelige kgl. vÌrft i "RÌvehalegattet" bag Slotsholmen.

20-02-1974 - HĂŚren
HÌrens Ildstøtteskole oprettes ved sammenlÌgning af Artilleriskolen og Artilleriets Befalingsmandsskoler.

Ovenstående begivenheder skete alle på dagens dato. Hvis listen er tom, har vi ikke registreret noget for idag. Se alle begivenheder i databasen for Forsvarshistoriske Mærkedage.

Kilder

I denne database er der brukt citater og hele afsnit fra andres åndsværker. Hele afsnit er bare brugt når der foreligger aftale med rettighedshaver.

  1. Hærens Mærkedage, © Hærens Operative Kommando 2008, Redaktion: Hærens Militærhistoriske Arbejder ved oberstløjtnant S.C. Volden, Denmark 2008, ISBN: 978 87 986756 4 8
  2. Søværnets Operative Kommando. Mærkedagskalender
  3. Flyvertaktisk Kommando, Flyvevåbnets Historiske Samling. Flyvevåbnets historie
  4. Modstandsbevægelsens mærkedage med assistance fra www.stengun.dk