FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 100 ]

 

Danmark 

Hærordning 

1969 - 1973

Hærloven af 18. August 1969 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

26-09-1969 - Hæren
Ny kaserne i Skive indvies.


31-12-1969 - Marinen
Søværnskommandoen nedlægges og videreføres i Marinestaben.


01-01-1970 - Hæren
Forsvarskommandoen oprettes, samtidig bortfalder betegnelsen Hærkommandoen, der ændres til Chefen for Hæren.


01-01-1970 - Marinen
Marinestaben oprettes.


15-02-1970 - Marinen
Minelæggeren LINDORMEN udrangeres som det sidste dampdrevne fartøj i Flåden.


01-04-1970 - Marinen
Fregatten PEDER SKRAM indgår som den første danske enhed i NATO's stående Atlanterhavsstyrke (STANAVFORLANT).


01-05-1970 - Hæren
Hovedorganisationen af Officerer af B-linien i Hæren stiftes. Organisationens rødder udgår fra den i 1890’erne i København stiftede underofficersforening, over den i 1920 dannede Underofficerernes Hovedorganisation til den i 1923 stiftede Officiantgruppens Hovedorganisation. Som konsekvens af personelloven fra 1951 blev foreningens navn ændret til Hærens Fenrikorganisation og i 1958 (efter vedtagelse af lønningsloven af 1958) ændret til Specialgruppens Hovedorganisation (Hæren og Korpsene). (Se også 8/5 1981 og 1/1 1994).


01-09-1970 - Hæren
Lov af 4. juni giver egnede værnepligtige mulighed for at afvikle deres værnepligt i udviklingslandene ved at tegne sig for en varighed af mindst 2 år. Loven træder i kraft 1. september s.å.


01-09-1970 - Marinen
Søværnets Taktikskole, Søværnets Våbenskole og Søværnets Teknikskole oprettes. Cheferne for de tre skoler indgår i Marinestaben som specialtjenesteinspektører.


28-05-1971 - Hæren
Dansk militærpædagogisk Forening stiftes, efter at der den 1. december 1970 blev oprettet et pædagogisk kursus for officerer.


30-06-1971 - Hæren
Artilleriflyverbatteriet nedlægges.


01-07-1971 - Hæren
Hærens Flyvetjeneste oprettes. Underlægges Sønderjyske Artilleriregiment.


01-09-1971 - Hæren
Første kvindelige sergent i hæren udnævnes; 6. september blev første kvindelige oversergent udnævnt i hæren; 1. januar 1973 blev første kvindelige seniorsergent udnævnt i hæren. (Se 1/11 1971).


01-10-1971 - Hæren
Ingeniørtroppernes Befalingsmandsskoler, Ingeniørskolen og Forsvarets ABC -skole sammenlægges til Hærens Ingeniør- og ABC-skole.


01-01-1972 - Hæren
Akademikernes Centralorganisation oprettes. (Se også 1/6 1972).


01-06-1972 - Hæren
Hovedorganisationen af Officerer af A-linien oprettes. Ændrer den 18. juni 1981 navn til Hovedorganisationen af Officerer af A-linien m.fl. og efterfølgende til Hovedorganisationen af Officerer i Forsvaret (AC) den 16. juni 1983. (Se også 1/1 1994).


01-06-1972 - Hæren
Akademikernes Centralorganisation oprettes. (Se også ovenfor).


15-02-1973 - Hæren
Hærens Materielkommandos Skole og Motorskolen sammenlægges til Hærens Materiel- og Færdselsskole. (se 13/10 1938 og 1/11 1951).


01-04-1973 - Hæren
Forsvarets Datatjeneste oprettes. Hærens Datasektion, der startede 1/5 1965, indgår i tjenesten sammen med Søværnets og Flyvevåbnets datasektioner.


01-04-1973 - Hæren
Forsvarets Intendanturkorps nedlægges. Afviklingen gennemføres dog over en lang periode, idet personellet gradvis (og frivilligt) accepterer tilbuddet om at blive overført til bl.a. hæren.


01-04-1973 - Marinen
Farvandsvæsenet oprettes. Omfatter Søkortarkivet, Fyrvæsenet, Lodsvæsenet og Redningsvæsenet.


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

1971 - Instruktionspatron, M1971


1972 - Lyssporpatron, M1971


1972 - Håndbombe, Anti-frømandsbombe


1972 - Skræmmepistol


1973 - Tænder, El-Tændsnorstænder


1973 - Løspatron, M1973


1973 (?) - Markør, Ukendt


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk