FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 101 ]

 

Danmark 

Hærordning 

1973 - 1977

Hærloven af 26. April 1973 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

15-02-1973 - Hæren
Hærens Materielkommandos Skole og Motorskolen sammenlægges til Hærens Materiel- og Færdselsskole. (se 13/10 1938 og 1/11 1951).


01-04-1973 - Hæren
Forsvarets Datatjeneste oprettes. Hærens Datasektion, der startede 1/5 1965, indgår i tjenesten sammen med Søværnets og Flyvevåbnets datasektioner.


01-04-1973 - Hæren
Forsvarets Intendanturkorps nedlægges. Afviklingen gennemføres dog over en lang periode, idet personellet gradvis (og frivilligt) accepterer tilbuddet om at blive overført til bl.a. hæren.


01-04-1973 - Marinen
Farvandsvæsenet oprettes. Omfatter Søkortarkivet, Fyrvæsenet, Lodsvæsenet og Redningsvæsenet.


20-02-1974 - Hæren
Hærens Ildstøtteskole oprettes ved sammenlægning af Artilleriskolen og Artilleriets Befalingsmandsskoler.


01-03-1974 - Hæren
Infanteriskolen, Infanteriets Reserveofficersskole og Panserskolen med Pansertroppernes Befalingsmandsskoler sammenlægges til én skole, benævnt Hærens Kampskole, som efterhånden samles i Oksbøl.


10-05-1975 - Hæren
Antvorskov Kaserne indvies.


01-01-1976 - Hæren
Hærens Ingeniør- og ABC-skole sammenlægges med Sjællandske Ingeniørregiment og betegnes Sjællandske Ingeniørregiment/Hærens Ingeniør- og ABC-skole.


01-01-1976 - Hæren
Jyske Trænregiment/Hærens Træn- og Militærpolitiskole oprettes. Sjællandske Telgrafregiment og Hærens Signalskole sammenlægges til Sjællandske Telegrafregiment/ Hærens Signalskole.


01-01-1976 - Hæren
Operative brigadeflyvedelinger opstilles under Hærens Flyvetjeneste.


24-02-1976 - Hæren
Første kampvogn Leopard 1A3 modtages af hæren.


01-04-1976 - Hæren
Musikkorps Falsterske Fodregiment ændrer navn til Musikkorps Sjællandske Livregiment.


01-04-1976 - Hæren
Sønderjyske Artilleriregiment og Hærens Ildstøtteskole sammenlægges til Sønderjyske Artilleriregiment/ Hærens Ildstøtteskole.


13-08-1976 - Hæren
Sjællandske Trænregiment flytter fra Ryvangens Kaserne (senere Svanemøllens Kaserne) til Høvelte Kaserne, der derefter betegnes Høvelte Trænkaserne.


01-11-1976 - Hæren
Forsyningstroppernes Befalingsmandsskoler integreres i Jyske Trænregiment/Hærens Træn- og Militærpolitiskole.


15-11-1976 - Hæren
Hærens Materielkommandos Rekrutskole underlægges Sjællandske Trænregiment.


29-04-1977 - Flyvevåbenet,Marinen
Søværnets Flyvetjeneste oprettes som selvstændig enhed under Søværnets Operative Kommando.


02-12-1977 - Marinen
Det første missil af typen HARPOON affyres fra fregatten HERLUF TROLLE.


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk