FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 31 ]

 

Danmark 

Regent 

1440 - 1448

Christoffer III af Bayern 

Christoffer 3. af Bayern (1416-48), unionskonge 1440-48, nevø af Erik 7. af Pommern. Som konge viste han sig som en dygtig politiker, der formåede at holde de tre unionslandes rigsråd i skak og styrke kongemagten efter svækkelsen i forbindelse med Erik 7.s afsættelse i 1439. Han døde barnløs på Helsingborg Slot og blev gravsat i Roskilde Domkirke. Ved hans død gik kongemagten over til den oldenborgske gren af kongeslægten, der regerede Danmark helt frem til 1863.  

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

14-10-1443 - Politiet
Christoffer af Bayern og Rigsrådet udsteder en ny Stadsret i 6 kapitler og 120 paragrafer. Landskabslovene fra 1521 og 1522 udstedt af Christian d. 2. Selve ordet Politi stammer fra det oldgræske ord POOLIS, der betyder by, og POLITEES, der betyder borger i en by. Siden hen ses den græske afledning POLITEIA og den latinske afledning POLITEA. Fra omkring den sene middelalder indgår ordet POLICIE eller POLITIE som låneord i det danske sprog, i betydningen “At holde god skik og orden”. Ordet betjent stammer fra det tyske ord Bedienter (Perfektum participium af bedinen, betjene). Tidligere betegnede ordet en større kreds af ansatte end i dag.(Ordbog over det danske sprog - 1936) Betegnelsen Strømer er et oprindelig plattysk ord for en landstryger. Ordet Politi nævnes for første gang i Chr. d. 3.s reces i 1558, den såkaldte Koldingreces, hvor det hedder i artikel 56:”Och skulle borgmestere och raadmænd udi hver kiøbstad vere forpligtet at holle god skik och politie”.


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk