FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 32 ]

 

Danmark 

Regent 

1448 - 1481

Christian I 

Christian 1. (1426-21.5.1481), konge af Danmark 1448-81, af Norge 1449-81 og af Sverige 1457-64, fra 1460 tillige hertug af Slesvig og siden af den tyske kejser også forlenet med hertugdømmet Holsten samt landskaberne Stormarn og Ditmarsken. Som den første af den oldenborgske slægt valgtes han til dansk konge efter at have ægtet den barnløse Christoffer af Bayerns 18-årige enke, Dorothea af Brandenburg. Efter pavelig godkendelse grundlagde han 1479 Københavns Universitet.  

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

10-10-1471 - Hæren
Slaget ved Brunkeberg. En dansk ridderhær på ca. 5.000 mand under Christian I bliver med stort tab slået af en svensk bondehær på godt 10.000 mand under Sten Sture og Knut Posse.


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk