FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 33 ]

 

Danmark 

Regent 

1482 - 1513

Hans 

Hans (2.2.1455-20.2.1513), konge af Danmark og Norge 1482-1513, tillige af Sverige 1497-1513. Efter et sejrrigt felttog i Sverige lykkedes det ham i 1497 at genoprette Kalmarunionen, der i faderens tid var gået delvis i opløsning; men et katastrofalt nederlag 1500 i Ditmarsken og voksende stridigheder i hertugdømmerne svækkede hans greb om unionsmagten. Kongens sidste regeringsår var en forgæves kamp for at genvinde den.  

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

17-08-1497 - Hæren
Kampen ved Rotebro nær Stockholm. En dansk hær under kong Hans slår den svenske bondehær under Sten Sture, som flygter til Stockholm.


28-09-1497 - Hæren
Slaget ved Rotebro og Stockholm. Under Stockholms belejring slår den danske hær under Kong Hans først en svensk bondehær, der forsøger at undsætte byen, og besejrer derpå en udfaldsstyrke under anførsel af Sten Sture.


29-09-1497 - Hæren
Elfsborg erobres. Kommandanten, den svenske rigsråd Nils Klausson Sparre, overgiver efter et hårdnakket forsvar fæstningen til en dansknorsk hærstyrke under Henrik Krummedige og Ebbe Munk.


17-02-1500 - Hæren
Slaget ved Hemmingstedt. Ditmarskerne vinder en afgørende sejr over Kong Hans’ hær og erobrer rigets banner, Dannebrogsfanen.


09-05-1502 - Hæren
Stockholm Slot kapitulerer til Sten Sture. Efter 8 måneders belejring og afvisning af talrige stormangreb overgiver Kong Hans’ dronning, Kristine, slottet til svenskerne mod løfte om fri afmarch. Af den oprindelige besætning på ca. 1.000 mand er kun 70 tilbage. Sten Sture bryder sit ord og beholder dronningen som gidsel.


10-08-1510 - Marinen
Kong Hans udnævner Henrik Krummedige til ”øverste kaptajn og høvedsmand for alle vor kaptajner, folk og tjenere, som vi nu skikket og forskrevet har at være i søen. Os og vort rige og land til tjeneste mod vore og rigens fjender og uvenner”.


09-08-1511 - Marinen
Flåde på 20 skibe under kommando af Jens Holgersen Ulfstand om bord på ENGELEN kæmper under Bornholm med en lybsk flåde på 18 skibe og fordriver denne. 5 lybske skibe erobres.


20-02-1513 - Marinen
Kong Hans dør, grundlæggeren af den kongelige danske orlogsflåde, samt af det oprindelige kgl. værft i "Rævehalegattet" bag Slotsholmen.


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk