FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 37 ]

 

Danmark 

Regent 

1534 - 1559

Christian III 

Christian 3. (12.8.1503-1.1.1559), konge af Danmark og Norge 1536-59, men som ældste søn af Frederik 1. hyldet i Jylland allerede 1534. Den lutheransk sindede hertug Christian måtte under Grevefejden erobre sit rige med sværd i hånd mod de kræfter, der ønskede Christian 2. genindsat. Efter den endelige sejr 1536 gennemførte han med stor beslutsomhed Reformationen i den danske kirke, der i løbet af hans regeringstid omstøbtes til en evangelisk-luthersk kirke under kongens ledelse.  

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

09-06-1535 - Marinen
Allieret flåde på 18 danske, 11 svenske og 10 preussiske skibe under admiral Peder Skram og svenskeren Måns Some slår under Bornholm en lybsk flåde på 9 større og 14 mindre skibe under Michel Samsing for derefter at tilintetgøre den lybske flåde i Svendborgsund 19 JUN 1535.


11-06-1535 - Hæren
Slaget ved Øksnebjerg på Fyn. Christian III’s feltherre Johan Rantzau sejrer over en hær af lybske tropper og danske bønder, der ønsker at få Christian II tilbage på tronen.


11-01-1536 - Hæren
Christian III erobrer fæstningen Krogen (Ørekrog), der var besat af lybækkerne.


01-09-1536 - Marinen
Kong Christian III udsteder Flådens første krigsartikler, ”Ordenantz for Admiral- og Aarlauffuisschibe”. De indeholder regler for disciplinen om bord og krigsbyttes fordeling.


21-03-1550 - Hæren
Christian III giver ordre til at bygge et nyt tøjhus ved Københavns Slot. 30/10 1598 påbegyndtes opførelsen af Christian IV tøjhus, der var færdig omkring 1604. En del af Christian III’s tøjhus nedrives og opbygges, så det passer ind i Christian IV tøjhus, resten blev nedbrudt 1614.


05-06-1555 - Marinen
Kong Christian III's søkrigsartikler udgives. Udvidet i forhold til krigsartiklerne fra 1536. I disse indføres edsaflæggelse for Flådens mandskab. Den afskaffes i 1909.


18-11-1556 - Marinen
"Grønnegaards Havn", Flådens leje syd for den nuværende Knippelsbro på Amagersiden, overdrages af Kong Christian III til København, efter at Flåden er flyttet til "Krabbeløkken" på det senere Bremerholm, som anlagdes omkring 1536. Før "Grønnegaards Havn" lå Flåden fra ca. 1428 i "Rævehalegattet" bag Slotsholmen.


02-06-1559 - Hæren
Stormen på Meldorf. Den danske hær under Johan Rantzau stormer og indtager byen, der forsvares hårdnakket af ditmarskerne, og erobrer 25 stykker feltskyts.


07-06-1559 - Marinen
Eskadre på 5 skibe under admiral Christoffer Trondsön deltager i angrebet på Brunsbüttel, hvorved Ditmarsken erobres.


13-06-1559 - Hæren
Slaget ved Heide. Den danske hær under Johan Rantzau vinder en afgørende sejr over ditmarskerne.


11-11-1559 - Marinen
Kong Frederik II udnævner Herluf Trolle til "Vor Admiral" med pligt til at holde opsyn med orlogsskibene og deres tilbehør.


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk