FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 50 ]

 

Danmark 

Regent 

1906 - 1912

Frederik VIII 

Frederik 8. (3.6.1843-14.5.1912), konge af Danmark 1906-12. Frederik 8. var 62 år gammel, da han overtog tronen efter sin afdøde fader. Hans regeringstid blev derfor forholdsvis kort, men faldt til gengæld sammen med en kritisk periode i landets historie. Udadtil skulle Danmark forsøge at finde sin plads i den hastigt optrækkende konflikt mellem stormagterne, og indadtil skulle det politiske liv tilpasse sig de nye magtforhold og parlamentariske former efter Systemskiftet i 1901. I begge disse henseender var den demokratisk sindede konge en aktiv og vidende medspiller indtil sin pludselige død i 1912.  

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

06-07-1906 - Hæren
Konvention mellem Danmark og 37 lande og stater om forbedring af sårede og syges vilkår ved hærene i krig. Bl.a. bestemmes, at “som høflighedsbevis mod Schweiz skal det røde kors på hvid bund være emblem og kendemærke ved hærenes sundhedstjeneste”.


25-10-1906 - Hæren
Foreningen Dannevirke stiftes.


01-09-1908 - Marinen
Orlogsværftets radiostation begynder sin virksomhed.


28-12-1908 - Marinen
Krydseren HEJMDAL, chef kaptajn J.H. Schultz, bringer under Middelhavstogt hjælp til de nødlidende efter jordskælvet på Messina.


13-09-1909 - Marinen
Søværnets første undervandsbåd DYKKEREN ankommer til København fra Italien; kommandohejsning den 3/10 1909 med premierløjtnant Aarestrup som chef.


30-09-1909 - Marinen
Søværnslov vedtages. Viceadmiral Wandel bliver kommanderende admiral og generalinspektør for søværnet. Flådens stab opretholdes, Flådeplan fastsættes.


01-12-1909 - Hæren
41. og 42. Bataillon oprettes af Københavns Væbnings to batailloner. (Se 1/6 1808). Nedlægges 31/10 1923. Væbningens stab og artillerikompagnier nedlægges 20/4 1910.


20-04-1910 - Hæren
43. - 50. Bataillon oprettes. Nedlægges 1/11 1923.


20-06-1910 - Marinen
Marinekasernen på Holmen indvies. Første kommandant er kommandør H. Konow.


07-07-1910 - Hæren
Al skyts fremskaffet til hæren skal fremover forsynes med det kgl. navnetræk og Rigsvåbnet.


15-08-1910 - Hæren
Fodfolkets Underofficersskole oprettes på Kronborg og i Århus. Indtil da foregik uddannelsen ved de enkelte regimenter. 16/10 1922 nedlægges underofficersskolerne, og Fodfolkets Sergentskole oprettes (se også 1/10 1926). Fra 1961 med navnet Infanteriets Befalingsmandsskole, senere med navnene Sergentskolen i Sønderborg og (i en periode samtidig) Sergentskolen på Fyn. De to sidstnævnte senere slået sammen til én, Hærens Sergentskole i Sønderborg.


24-07-1911 - Hæren
Motor-Ordonnanskorpset oprettes. Nedlægges 7/5 1937. (Se også 20/6 1937).


14-12-1911 - Marinen
Marinens Flyvevæsen oprettes med premierløjtnant Ullidtz som leder af den første Marineflyveskole.


25-03-1912 - Marinen
Vort første luftfartøj "Glenten" skænkes marinen af generalkonsul Ludvigsen.


25-04-1912 - Hæren
Sandholmlejren åbner sine porte for de første indkvarteringer.


02-07-1912 - Hæren
Hæren får sin første flyvemaskine, skænket af kaptajn Grut, hvilket gav anledning til oprettelse af Hærens Flyveskole. (Se også 1/2 1923).


02-07-1912 - Flyvevåbenet
Det formelle grundlag for oprettelsen af Hærens Flyveskole fremgår af en skrivelse af 2. juli 1912 fra Krigsministeriet til Generalstaben. Hæren erhvervede samtidig sit første fly, nemlig B & S Monoplanet, opkaldt efter de to konstruktører, ingeniørerne Robert Berg og Louis Storm.


02-07-1912 - Flyvevåbenet
Generalstaben modtog fra Krigsministeriet en skrivelse efter hvilken Hærens Flyveskole egentlig blev oprettet, selvom dette navn endnu ikke blev anvendt. Hermed var grunden til Hærens Flyvertropper, en hærafdeling der opretholdes indtil vore dages teknik og erfaringerne fra to verdenskrige skabte det trejde selvstændige værn, Flyvevåbenet.


12-07-1912 - Flyvevåbenet
Hæren får overdraget en såkaldt drageballon (Produceret hos den tyske fabrik Aug. Riedinger) af Premierløjtnant greve Frederik Moltke som havde dyrket ballonsport i mange år og var fortaler for ballonen. Den nye ballon var på 750m3 og fik navnet KØBENHAVN I og blev underlagt fæstningsartilleriregimentet. Der blev anskaffet et reservehylster uden tilbehør der fik navnet KØBENHAVN II. I 1915 bliver der yderligere leveret 2 balloner fra Tyskland og der bliver opført to hangarer ved Damhuskroen og på Dronningemarken syd for Bernstorffsparken.


25-07-1912 - Flyvevåbenet
Flyvevåbnets (Hæren) første fly blev overtaget. Det var et énsædet monoplan konstrueret af ingeniørerne Olaf Berg og Louis Storm og fremstillet hos Burmeister & Wain. Motoren var fremstillet og konstrueret af Niels Petersen med tilnavnet "Motordoktoren".


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk