FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 56 ]

 

Danmark 

Konflikt 

1534 - 1536

Grevefejden 

Grevens Fejde var en borgerkrig i Danmark i 1534-1536. Den foregik under reformationsoprøret. Ved borgerkrigens afslutning indførtes Reformationen i Danmark. Krigen brød ud i 1534 da hansestaden Lübeck efter Frederik 1.'s død søgte at øge sin magt i Norden gennem et forsøg på at genindsætte Christian 2. på tronen. Det medførte flere bonde- og borgeroprør, da Christian 2. nød stor støtte blandt almuen i Danmark. Blandt andre støttede København og Malmø den tidligere konge. Sit navn fik fejden efter Grev Christoffer af Oldenburg, som anførte Lübecks styrker.

 

På den modsatte side stod den danske adel og den højere præstestand. De ville ikke have Christian 2. tilbage og støttede Frederik 1.'s søn Hertug Christian (3.). Borgerkrigen endte i 1536 med sejr til Christian 3. og adelsvældet, som gik styrket ud af konflikten.

 

Kilde (Inkl foto): Wikipedia

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

09-06-1535 - Marinen
Allieret flåde på 18 danske, 11 svenske og 10 preussiske skibe under admiral Peder Skram og svenskeren Måns Some slår under Bornholm en lybsk flåde på 9 større og 14 mindre skibe under Michel Samsing for derefter at tilintetgøre den lybske flåde i Svendborgsund 19 JUN 1535.


11-06-1535 - Hæren
Slaget ved Øksnebjerg på Fyn. Christian III’s feltherre Johan Rantzau sejrer over en hær af lybske tropper og danske bønder, der ønsker at få Christian II tilbage på tronen.


11-01-1536 - Hæren
Christian III erobrer fæstningen Krogen (Ørekrog), der var besat af lybækkerne.


01-09-1536 - Marinen
Kong Christian III udsteder Flådens første krigsartikler, ”Ordenantz for Admiral- og Aarlauffuisschibe”. De indeholder regler for disciplinen om bord og krigsbyttes fordeling.


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk