FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 57 ]

 

Danmark 

Konflikt 

1537 - 1562

Fredsperiode 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

21-03-1550 - Hæren
Christian III giver ordre til at bygge et nyt tøjhus ved Københavns Slot. 30/10 1598 påbegyndtes opførelsen af Christian IV tøjhus, der var færdig omkring 1604. En del af Christian III’s tøjhus nedrives og opbygges, så det passer ind i Christian IV tøjhus, resten blev nedbrudt 1614.


05-06-1555 - Marinen
Kong Christian III's søkrigsartikler udgives. Udvidet i forhold til krigsartiklerne fra 1536. I disse indføres edsaflæggelse for Flådens mandskab. Den afskaffes i 1909.


18-11-1556 - Marinen
"Grønnegaards Havn", Flådens leje syd for den nuværende Knippelsbro på Amagersiden, overdrages af Kong Christian III til København, efter at Flåden er flyttet til "Krabbeløkken" på det senere Bremerholm, som anlagdes omkring 1536. Før "Grønnegaards Havn" lå Flåden fra ca. 1428 i "Rævehalegattet" bag Slotsholmen.


02-06-1559 - Hæren
Stormen på Meldorf. Den danske hær under Johan Rantzau stormer og indtager byen, der forsvares hårdnakket af ditmarskerne, og erobrer 25 stykker feltskyts.


07-06-1559 - Marinen
Eskadre på 5 skibe under admiral Christoffer Trondsön deltager i angrebet på Brunsbüttel, hvorved Ditmarsken erobres.


13-06-1559 - Hæren
Slaget ved Heide. Den danske hær under Johan Rantzau vinder en afgørende sejr over ditmarskerne.


11-11-1559 - Marinen
Kong Frederik II udnævner Herluf Trolle til "Vor Admiral" med pligt til at holde opsyn med orlogsskibene og deres tilbehør.


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk