FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 59 ]

 

Danmark 

Konflikt 

1571 - 1610

Fredsperiode 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

06-02-1571 - Hæren
Drabantgarden oprettes. Nedlægges 3/8 1763.


02-06-1577 - Marinen
Admiral Peter Munk nævnes som den første indehaver af titlen "Rigets Admiral". Rigsadmiralstitlen bortfalder ved Henrik Bjelkes død den 16 MAR 1683.


10-06-1578 - Marinen
Lavritz Kruse udnævnes til "Holmens Admiral" som den første permanente indehaver af denne titel. Funktionen har fra 1556 været midlertidig. Fra 1792 benyttes benævnelsen Overekvipagemester.


12-10-1580 - Marinen
Det aftales med svenskerne, at danske orlogsskibe skal give sig til kende til søs ved affyring af 3 skud (den danske løsen) og de svenske med 4 skud.


11-07-1581 - Marinen
Rigsadmiral Peder Skram dør; flådefører fra Grevens Fejde og Syvårskrigen, kaldet "Danmarks Vovehals".


01-01-1582 - Politiet
(Man er sikker på året, men er usikker på datoen) Vagtskatten blev ophævet, idet adskillige borgere hellere selv ville deltage i vagten, eller stille med en stedfortræder.


05-06-1587 - Marinen
Eskadre på 8 orlogsskibe under kaptajn Duriam afsejler fra København for at forhindre andre nationers fiskeri ud for og handel med Finmarken, Færøerne og Island. Første "fiskeriinspektion".


20-11-1587 - Marinen
Kong Frederik II udsteder den første kongelige anordning for Holmens disciplin og vagt.


01-01-1597 - Politiet
(Man er sikker på året, men er usikker på datoen) En instruks udsendes for byfogden, hvor begrebet underfogder omtales. Byfogden skulle via underfogden holde opsyn medgadernes renholdelse, at bagerne bagte godt brød, samt at bagerne og slagterne brugte rigtig vægt. Underfogderne blev beskikkede af magistraten.


30-10-1598 - Hæren
Byggearbejdet på Københavns Tøjhus påbegyndes under ledelse af bygmester Bernt Petersen. Tøjhuset er færdigbygget 1604, men store udvidelser fortsættes bl.a. ved bygning af Provianthuset og en ny skibshavn.


17-04-1599 - Marinen
Eskadre på 12 orlogsskibe med flagskibet "Victor" under kommando af "kaptajn Christian Frederiksen" (pseudonym for Kong Christian IV) afgår på togt rundt Nordkap til den norsk-russiske grænse for at beskytte fiskeriet der. 3 engelske og 2 hollandske skibe opbringes på grund af ulovligt fiskeri. Hjemkomst den 13. juni s.a.


02-05-1605 - Marinen
Orlogsskibet "Trost" under admiral Køning og "Den røde løve" under kaptajn Lindenov afsejler fra København på togt, hvor Grønland genfindes, og grønlandsfarten genoptages.


15-01-1607 - Hæren
Christian IV får tilsagn fra de privilegerede stænder om støtte til ombygning af Københavns forældede befæstning. I de påfølgende år anlægges fremskudte værker ved Søerne; de sløjfes efter stormen på København 1659.


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

1588 - 1648 - Christian 4.


1589 - Tessak


1600 - slutningen - Spunsbajonet, Pluggbajonett för officer vid dragonregemente.


1600 - slutningen - Spunsbajonet, Pluggbajonettt,sannolikt för officer


1600 - slutningen - Spunsbajonet, plugbajonett till musköt M1686


1600 Ca. - Hjullåsmusket,


1609 ca. - Hjullåspistol ca. 1609


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk