FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 61 ]

 

Danmark 

Konflikt 

1614 - 1624

Fredsperiode 

Fra 1613 til 1624 havde landene fred. I perioden skaffede Danmark sig kolonien Trankebar på Indiens østkyst syd for Madras, og udsendte en ekspedition for af finde en passage til Stillehavet nord om Canada. 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

17-11-1614 - Hæren
Sjællandske Kompagni af skånske Regiment Knægte (senere Sjællandske Livregiment) oprettes. Fyenske Kompagni af jydske Regiment Knægte (senere Fynske Livregiment) oprettes.


04-07-1616 - Marinen
Kgl. Forordning udstedes om indrullering af Flådens mandskab og dets 5 årige tjenestetid m.m. (Grundlaget for Holmens faste Stok).


29-11-1618 - Marinen
Eskadre bestående af orlogsskibene ELEPHANTEN og DAVID, 2 af Ostindisk Kompagnis skibe og en jagt under admiral Ove Gjedde afsejler fra Sundet syd om Afrika til Ostindien, hvorved bl.a. Trinkomale på Ceylon og Tranquebar på Koromandelkysten erhverves til den danske konge. I Tranquebar anlægges fortet Dansborg og kolonien bliver i dansk besiddelse indtil 1845. På rejsen erobres 2 kaperskibe, medens 2 af eskadrens skibe forliser og 2 efterlades i Indien. Kun ELEPHANTEN vender i februar 1622 hjem. (Se 19 FEB 1619).


19-02-1619 - Marinen
Admiral Gjeddes eskadre bestående af 2 orlogsskibe samt 2 skibe fra Ostindisk Kompagni kæmper ud for de Kap Verdiske Øer med 3 franske kapere, hvoraf kaperfregatten "Lion d'or" omdøbes til "Patentia" og indgår i eskadren på den togt til Ostindien.


16-05-1619 - Marinen
Orlogsskibet ENHJØRNINGEN og jagten LAMPRETTEN under kaptajn Jens Munk afsejler fra København for at finde Nordvestpasssagen, hvilket mislykkes. ENHØRNINGEN forliser. Efter overvintring ved Hudsonstrædet vender Jens Munk og 2 mand som eneste overlevende tilbage til Norge med jagten i 1620.


05-09-1619 - Marinen
Søe Etatens kirke, Bremerholms, senere Holmens kirke, en tidligere ankersmedie, indvies af Sjællands biskop. (Ombygges i 1641 til sin nuværende skikkelse).


08-05-1620 - Marinen
Påbegyndes fæstningen Glückstadt, der samtidig skal virke som base for den glückstadske sø-ekvipage.


21-11-1620 - Marinen
Admiral Gjedde hejser Dannebrog over kolonien Tranquebar, og fæstningen Dansborg anlægges. (Se 29 NOV 1618).


21-09-1623 - Marinen
Bordholdspenge for chef og officerer indføres i stedet for kost ombord.


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk