FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 62 ]

 

Danmark 

Konflikt 

1625 - 1629

Kejserkrigen 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

01-04-1625 - Hæren
Forordning om Rostjenesten (suppleres i 1628). Styrken fastsættes til 1200 heste indordnet i 12 kompagnier. Lensrytterne, der udgør kernen, danner en livvagt til hest, “Hoffanen”.


08-05-1625 - Marinen
Kong Christian d.IV's krigsartikler udstedes. Mandskabet inddeles i 2 vagter og i bakker.


24-09-1625 - Hæren
Slaget ved Nienburg. Christian IV angriber og slår den kejserlige feltmarskal Tilly, som belejrer fæstningen Nienburg. Tillys hær lider meget store tab, men Christian IV udnytter ikke sin sejr, og Tilly får siden lejlighed til at forene sig med en anden kejserlig hær under feltmarskal Wallenstein.


31-05-1626 - Marinen
Eskadre på 5 skibe fra Elben under admiral Jørgen Ulfeld slår i Nordsøen 12 fribytterskibe fra Dynkerk, 2 skibe brændes og 4 skydes i sænk.


27-08-1626 - Hæren
Slaget ved Lutter am Barenberge. En kejserlig tysk hær på ca. 32.000 mand under general Tilly vinder en afgørende sejr over Christian IV’s hær på 25.000 mand. Et regiment af nationale danske tropper “Det danske Regiment” (senere Sjællandske og Fynske Livregiment) udmærker sig specielt under slaget. Kongen selv må redde sig ved flugt.


24-04-1627 - Hæren
Christian IV giver ordre til at bygge et forsvarsværk nord for København (Sankt Anna Skanse). Christian III udvidede og bebyggede skansen, som fik navnet Citadellet Frederikshavn, senere Kastellet. (Se 28/10 1664).


27-06-1628 - Hæren
Stormen på Stralsund afslås. Efter flere måneders belejring og et par mislykkede angreb foretager de kejserlige tropper under Wallensteins personlige ledelse en hovedstorm mod hansestaden, der forsvares af danske og svenske tropper under oberst Rosladin. Efter en hård og forbitret kamp afslås angrebet med store tab for de kejserlige.


08-05-1629 - Marinen
Niels Juel fødes.


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk