FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 67 ]

 

Danmark 

Konflikt 

1661 - 1674

Fredsperiode 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

19-01-1661 - Hæren
Den kgl. Livgarde til Hest oprettes. Nedlægges 31/5 1866.


17-04-1662 - Hæren
General H. Rüse tilskødes grunden omkring Rigensgade, hvor han lader en stor gård bygge. Senere sker flere tilbygninger, men i 1759 (efter en storbrand) approberes 25. oktober et forslag, hvorefter en ny bygning (senere Rigensgade 7) bygges. Den 18. maj 1776 godkender Kongen en udvidelse, hvorved resten af den senere hovedbygning (senere Rigensgade 9) rejses.


05-09-1663 - Marinen
Cort Sivertsen Adeler, der er født i Norge men har været i venetiansk tjeneste, antages som admiralitetsråd og generaladmiral, chef for den dansk-norske flåde.


22-04-1664 - Hæren
Frederiksodde skifter navn til Fredericia.


28-10-1664 - Hæren
Første indkvartering af soldater i Kastellet.


21-04-1665 - Marinen
Admiralitetets kopibog påbegyndes. Flådens organisation og administration lægges fra nu af i faste rammer.


22-07-1668 - Marinen
Evert Jansen udnævnes som den første til Søetatens bygmester. Embedet nedlægges først i 1878.


25-06-1670 - Marinen
I forbindelse med Skibsbyggeriet oprettes Det kgl. Modelkammer, en samling af skibsmodeller.


13-07-1671 - Hæren
Soldaterkirkegården indvies; senere Københavns Garnisons Kirkegård.


26-05-1672 - Marinen
Fregatten FÆRØE under kaptajn Bang hejser Dannebrog over St. Thomas i Vestindien.


25-10-1672 - Hæren
Holstenske Rytterregiment oprettes. Nedlægges (under navnet 1. Dragonregiment) ved oprørets udbrud 1848, genoprettes 1854, men nedlægges endeligt året efter.


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

1670 - Fodfolkskårde omkring 1670


1670 - 1699 - Christian 5.


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk