FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 83 ]

 

Danmark 

Konflikt 

1914 - 1918

Første Verdenskrig (Danmark neutralt) 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

05-03-1914 - Hæren
Militærpersoner skal fremtidig betale samme skatteprocent til kommunen som øvrige borgere. Indtil da havde militærpersoner kun betalt to procent.


21-04-1914 - Hæren
Ny kaserne i Holbæk indvies.


31-07-1914 - Marinen
Sikringsstyrken indkaldes, og Flåden gøres krigsberedt ved verdenskrigens udbrud, viceadmiral Kofoed Hansen er chef for Flådens Overkommando.


05-08-1914 - Marinen
Minespærringer udlægges på dansk søterritorium i Sundet, Store Bælt og Lille Bælt. Fyr slukkes, og sømærker inddrages delvis. 1' eskadre, under kommandør Nyholm, tager station i Sundet, 2' eskadre, under kommandør Garde, i Store Bælt, medens enkelte skibe sendes til Lille Bælt.


20-08-1914 - Hæren
Ballonparken oprettes under Fæstningsartilleriet. Kom senere under Hærens Flyvertropper, mistede alt materiellet under 2. Verdenskrig og nedlagdes officielt 31/12 1947. (Se også 22/7 1887).


19-10-1914 - Marinen
Undervandsbåden HAVMANDEN, chef kaptajn Schaffalitzky de Muckadell, beskydes udfor Nakkehoved ved en fejltagelse med torpedoer af den engelske undervandsbåd E. 11.


19-08-1915 - Marinen
1' eskadre, under kommandør Garde, hindrer i Flintereden ved 1' torpedobådsflotille, chef kaptajn Haack, yderligere ødelæggelse af en grundstødt engelsk undervandsbåd E. 13, der blev beskudt af tyske krigsskibe.


01-05-1916 - Flyvevåbenet
Den 815m3 store kugleballon Dannebrig bliver anskaffet til uddannelsesbrug.


22-07-1916 - Hæren
3. Kystartilleribataillon oprettes. Nedlægges 1/11 1932.


03-08-1916 - Flyvevåbenet
En ballon river sig løs under en storm og drev ud over Øresund, hvor den forsvandt mellem Saltholm og Skåne. De to ombordværende løjtnant S. Ludvigsen og korporal A. Jørgensen druknede. De to første registrerede dødsfald grundet ballonflyning ved hæren.


09-10-1916 - Marinen
Undervandsbåden DYKKEREN påsejles neddykket i Sundet og synker. Chefen, premierløjtnant Christensen, drukner, medens den øvrige besætning reddes.


31-03-1917 - Marinen
De danske besiddelser i Vestindien, øerne St. Thomas, St. Croix og St. Jan overdrages til U.S.A. af kst. guvernør, kommandør Konow, chef for krydseren "Valkyrien", vort sidste stationsskib i Vestindien. (Kolonierne erhvervet i 1666)


24-05-1917 - Hæren
Fællesorganisationen for Hærens civile tjenestemænd (senere Forsvarets civil Etat) stiftes.


24-06-1917 - Hæren
Fællesorganisationen for Hærens civile tjenestemænd (senere Forsvarets civil Etat) stiftes.


18-10-1917 - Flyvevåbenet
J. P. Koch bliver ansat som leder af hærens Flyvertjeneste og chef for flyverskolen. J. P. Koch var en af de første flyverelever på Kløvermarken.


31-12-1917 - Marinen
Undervandsbåds- og flyvebådsdelingen oprettes. Chef er kommandør Th. Topsøe Jensen.


27-05-1918 - Flyvevåbenet
Den 3 ulykke sker med motorerne Thulin og Gnome-Monosoupape inden for kort tid. Der bliver derfor oprettet et udvalg med den opgave at undersøge de forskellige forhold vedrørende flyvningen ved hæren og marienen. Det var datidens svar på havarikommissionen.


04-11-1918 - Hæren
Garnisonshospitalet i Rigensgade tages i brug. Ophørte som hospital i 1928.


14-12-1918 - Marinen
Torpedobåden SVÆRDFISKEN, chef premierløjtnant Quaade, minesprænges i Store Bælts sydlige del under minerydning af tysk minefelt, 8 mand omkommer.


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk