FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 84 ]

 

Danmark 

Konflikt 

1733 - 1736

Den Polske Tronfølgestrid 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

04-02-1733 - Hæren
Christian VI genopretter Landmilitsen. Frederik IV Landmilits var nedlagt 1730.


04-02-1733 - Marinen
Forordning hvorefter de danske kyster inddeles i distrikter "Sølimitter"), hvis beboere skal gøre tjeneste i Flåden efter behov og være fritaget for anden soldatertjeneste. Sølimitterne ophæves først 1861.


04-04-1733 - Marinen
Chefen for den kongelige jagt, kommandørkaptajn Ployart, modtager som den første udnævnelsen til "Kongens Jagt. Capitain".


17-09-1734 - Hæren
Oberst Reitzenstein påvirker Christian VI til i en resolution at skåne den berømte kanon “Samson”, som det tidligere var besluttet skulle omsmeltes. Samson, der regnedes for et mesterstykke, som i sin tid var skænket af grev Rantzau og bar Frederik III ciffer, var blevet benyttet som justitsstykke, idet artillerister, som blev idømt træhest, måtte ride på kanonen. Samson findes på Tøjhusmuseet. Den blev støbt i 1559 og kaldes også “Lange Maren”.


23-11-1735 - Marinen
Flådens og hærens øverste bestyrelse (Krigs-Cancelliet) adskilles. Der placeres en overkrigssekretær i spidsen for hvert af værnene. Greve Frederik Danneskiold Samsøe udnævnes til ny overkrigssekretær for Søetaten.


13-09-1736 - Marinen
Flådeføreren fra Store Nordiske Krig, den første chef for Søkadetakademiet, admiral Christen Thomesen Sehested dør.


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

1734 - Rytterpallask M1734


1734 - Flintelåspistol M1734


1735 - Musketerkårde M1735


1735 ? - Artillerihirschfænger fra Christian 6.s tid (1730 - 1746)


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk