FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 85 ]

 

Danmark 

Hærordning 

1758 - 1764

Den danske Landmilitæretats Inddeling 1758 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

30-10-1758 - Politiet
Placat af den 30. oktober 1758 vedrørende “Visse vognes nummerering”.


08-09-1761 - Politiet
Torm forlader embedet som politimester, men han vedblev med at være borgmester til sin død i 1764.


08-09-1761 - Politiet
Torms svigersøn Frederik Horn f. 1708 bliver politimester i København, samtidigt blev han borgmester og direktør for fattigvæsenet. Han var fordrukken og uduelig. I 1771 afskedigede Struense hele magistraten og herunder også politimesteren.


10-02-1762 - Hæren
Moltkes Husarregiment (senere Gardehusarregimentet) oprettes.


23-03-1762 - Politiet
Politie Placat angående det tegn, ”hvormed politibetjentene i København bør være forsynede og ved paaæskning i embedsforretninger fremvise”. Da der tilsyneladende har huseret falske politibetjente beskriver placaten: “Politiebetientere alletider have været og fremdeles ere i henseende til deres embedsforretninger forsynede med en hvid stok eller træhaandgreb af ongefær 4 tommers længde, med en haand på enden, og et øie inden i haanden, samt en krone om haandledet, og skyer neden ved ringen om træhaandgrebet”. Den 28. september 1767 Raadstue Placat hvorefter alt hittegods, som findes i København, skal afleveres til Politiekammeret.


03-09-1762 - Hæren
Kgl. Resolution, hvorefter Magistraten får påbud om, at sørge for, at “… Københavns gader var så rene hele året, at soldaten, når han går i kongens tjeneste fra et sted til et andet, ej skal have nødig at gå i over skoene, som på sine tider og i visse gader ikke er at undgå…”.


10-09-1763 - Hæren
Underofficerer overdrages hvervet som fanebærer i fredstid.


07-12-1763 - Hæren
Det Danske Liv Regiment til Fods (senere Danske Livregiment) oprettes.


18-01-1764 - Hæren
Artillerikorpset oprettes. Får 28. november samme år navnet Det kgl. Artillerikorps. Det senere Kronens Artilleriregiment kan uofficielt regne sin oprettelse fra førstnævnte dato.


21-04-1764 - Hæren
Generalhvervekommissionen oprettes. Nedlægges 23/4 1809.


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk