FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 88 ]

 

Danmark 

Hærordning 

1816 - 1842

Den danske Landmilitæretats Inddeling 1816 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

01-02-1816 - Hæren
Det kgl. Artillerikorps’ underofficersskole (Elevskolen) oprettes. Nedlægges 16. januar 1912.


09-03-1817 - Hæren
Ved reskript bestemmer kongen, at ca. 50 skanser og batterier rundt om i landet skal nedlægges.


23-04-1817 - Hæren
Kgl. Resolution om hæderstegn for underofficerer for 8 og 16 års tjeneste. I 1842 ændredes det til 12 og 20 års hæderstegn, for atter i 1854 at gå tilbage til 8 og 16 års hæderstegn. Uddelingen ophørte 1922.


17-02-1819 - Hæren
Kgl. Resolution bestemmer, at skønt byen Fladstrand nu kaldes Frederikshavn, skal fæstningen vedblive med at hedde Fladstrand, idet Citadellet i København fører navnet Frederikshavn. Fæstningen blev bygget i årene 1686-90 og nedlagt i 1863. Krudttårnet blev senere museum.


04-06-1824 - Marinen
Den danske Flådes første dampskib, hjuldampskibet KIEL, ankommer til København fra England. Skibet anvendes også som kongeskib.


13-10-1824 - Marinen
Kontreadmiral H.C. Sneedorff dør; medstifter af Søe Lieutenant Selskabet, bekendt kadetchef.


16-03-1826 - Marinen
Kontreadmiral Poul de Løvenørn dør; kgl. søkortarkivs første direktør, grundlægger af Fyr- og Vagervæsen, organisator af Lodsvæsenet.


27-11-1826 - Marinen
Meddelelse i dagspressen om, at første nr. af tidsskriftet Archiv for Söevæsenet er udkommet. Fra 1856 benævnt Tidsskrift for Søvæsen. Udkommer stadig og udgives af Søe lieutenant Selskabet.


04-02-1828 - Hæren
Artillerikorpset får en ny ordning. Artillerikompagnierne kaldes batterier.


18-02-1829 - Marinen
Viceadmiral Johan Olfert Fischer dør, eskadrechef og højstkommanderende i slaget på Rheden den 2/4 1801.


10-08-1836 - Hæren
Det forbydes sælgerkoner at komme på Fællederne med bærebøre, borde og telte, når våbenøvelser finder sted.


17-10-1836 - Hæren
Spidsrodsstraffen afskaffes.


15-09-1837 - Hæren
Indkvartering på den endnu ikke helt færdigbyggede nye artillerikaserne påbegyndes, senere navn af Bådsmandsstrædes Kaserne. Ophører 1971.


04-02-1838 - Marinen
Hornblæsning indføres som kommandoføringsmiddel i Flåden.


17-02-1838 - Marinen
Fregatten "Rota", chef kaptajn Dahlerup, ankrer på Københavns Red med billedhugger Thorvaldsen og hans kunstværker efter hjemrejse fra Italien.


15-07-1838 - Hæren
Frederik VI bestemmer, at Tøjhusets samlinger og Det kgl. Partikulære Rustkammer forenes til Den historiske Våbensamling. Har dels været underlagt Artilleriet og Hærens tekniske Korps. Fra 1. april 1928 under Krigsministeriet med navnet Tøjhusmuseet. 1961 overgår det til Ministeriet for Kulturelle Anliggender.


01-01-1839 - Hæren
Ifølge kgl. resolution af 4. december 1838 oprettes af mandskab fra Livregiment Kyrasserer, Livregiment Dragoner og Holstenske Landsenerregiment et Grænsegendarmerie Corps, der formeret og udrustet begynder sin tjeneste 1/1 1839. Nedlægges 30/12 1848.


30-12-1839 - Hæren
Generalstaben og Adjutantstaben, der siden 20. januar 1808 havde hørt sammen, adskilles. Adjutantstaben får navnet “Bureau for Armeens Commandosager”. 1840 benævnt “Kongens Adjutantstab”. Senere sæde på Christiansborg under navnet “Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab”.


12-10-1841 - Marinen
Flådens første jernbyggede skib, hjuldampskibet ÆGIR, ankommer til København fra England.


08-04-1842 - Hæren
Generalstabens topografiske Afdeling (senere Geodætisk Institut) oprettes.


08-06-1842 - Hæren
Kgl. Resolution angående nye dannebrogsfaner og estandarter.


01-07-1842 - Hæren
3. Linie-Infanteri-Bataillon oprettes. (Senere som 3. Bataillon tilknyttet Slesvigske Fodregiment).


01-07-1842 - Hæren
8. Linie-Infanteri-Bataillon oprettes. (Senere som 8. Bataillon tilknyttet Sjællandske Livregiment).


01-07-1842 - Hæren
10. Linie-Infanteri-Bataillon oprettes. (Senere som 10. Bataillon tilknyttet Kongens Jyske Fodregiment).


01-07-1842 - Hæren
14. Linie-Infanteri-Bataillon oprettes, slettes af Hæren 24/3 1848, genoprettes 15/9 s.å. under navnet Lauenborgske Jægerkorps og indlemmes efter treårskrigen atter i den danske hær under navnet 1. Infanteri-Bataillon. Senere som 14. Bataillion tilknyttet Sjællandske Livregiment.


01-07-1842 - Hæren
1. Jægerkorps oprettes. Senere som 20. Bataillon tilknyttet Prinsens Livregiment.


01-07-1842 - Hæren
1. Artilleriregiment (senere Kronens Artilleriregiment) oprettes. (Se 18/1 1764).


01-07-1842 - Hæren
Ifølge den nye hærordning bliver Dannebrog obligatorisk fane i hæren.


01-07-1842 - Hæren
En ny kategori befalingsmænd indføres: Frivillige officerer af krigsreserven (senere Reserveofficerer og Officerer af Reserven).


OVERSIGT OVER VÅBEN APPROBERET I PERIODEN

 

 

1818 - Sabel M1818 for let kavalleri


1820 - Hoboisthirschfænger 1820


1822 - Flintemusket, M-1822


1822 - Døllebajonet, M/1822


1826 - Riflet karabin model 1826, M/1826


1826 - Skibsflinte, M-1826


1827 - Døllebajonet, M/1826 för skibsflinte


1828 - Officerspallask M1828 for Livgarden til Hest


1828 - Infanterimusket , M-1828


1828 - Belønningspallask for gymnastiklærere


1828 - Døllebajonet, M/1828


1829 - Underofficersriffel, M-1829


1829 - Døllebajonet, M/1829 för underofficersgevär


1830 - Vestindisk Hirschfænger M. 1830


1830 - Kavallerikarabin, M-1830


1830 - Pistol for vestindisk Milits M1830


1830 - Officerssabel omkring 1830


1830 - Vestindisk rytterpallask M. 1830


1831 - Riffelmusket, M-1831


1831 - Døllebajonet, M/1831


1831 - Underofficerspallask M1831


1831 - Kyrasserpallask M1831


1833 - Flintelåspistol M1833


1833 - Jægerhirschfænger M1801/33 med biskede


1833-1834 - Kammerladnings karabin, Forløber for M1834 ?


1834 - Infanterisabel M1834


1834 - Brandpatron, M1834


1834 - Kammerladningskarabin, M-1834


1835 - Husaroffierssabel 1835 ?


1835 - Perkussionsgevær Model 1835 (Marine), M-1835


1835 - Danske officerssabler af scimitar-type 1830 - 40


1835 - Ikke-reglementerede officerskårder, 1830-erne


1836 - Infanteriofficerssabel M1836


1836 - Flintelåspistol M1836


1836 - Sølvkårde for officerer M1836


1837 - Officerskårde M1837


1837 - Officerssabel M1837 for let kavalleri


1837 - Perkussionsgevær (ombygget M-1769), M-1769/1837


1837 - Marinepistol M1772/98/37


1838 - Artilleriofficerssabel M1838


1838 - Infanterisabel M1838


1838 - Kyrasserpallask M1838


1839 - Flintelåspistol M1839


1839 - Sabel M1839 for let kavaleri


1839 - 1848 - Christian 8.


1840 - Artillerihirschfænger M1840


1840 - Søofficerssabel M1840


1840-1841 - Kammerladningskarabin,


1841 - Riffelmusket (Løbnitz), M/1841


1841 - Løbnitz Kammerladningspistol M1841


1841 - Døllebajonet, Försöksmodel M/1841/42


1841 - Riffelmusket (Løbnitz), M1841 (fra Riffelmusket M1831)


1841 - Kammerladningskarabin B, M-1841 B


1841 - Løbnitz forladespistol M1840


1841 - Glatløbet Løbnitz musket med jernbeslag, M1841


1841 - Kammerladningskarabin A, M-1841 A


1841 - Løbnitz glat musket, M-1841


1841 - Døllebajonet, Försöksmodel M/1841/42


1842 - Underofficersriffel kammerlader, M-1842


1842 - Sabelbajonet, Försöksmodel M/1842


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk