FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 90 ]

 

Danmark 

Hærordning 

1857 - 1863

Hærens Inddeling 1857 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

14-03-1857 - Marinen
Sundtolden afskaffes. (indført i 1429).


03-08-1857 - Marinen
Vagtskibsstationen i Store Bælt inddrages efter Sundtoldens ophør 14 MAR samme år.


08-08-1857 - Marinen
Vagtskibsstationen i Sundet ophæves efter Sundtoldens ophør.


15-04-1858 - Marinen
Orlogsværftet på Gammelholm ophæves ifølge lov og overflyttes til Nyholm og Dokøen i 1860, således at Flådens virke fra 1865, hvor Københavns kommune overtager Gammelholm, udelukkende er henlagt til Nyholm og de tilliggende holme. Flådens 300 års tilstedeværelse på Gammelholm, eller Bremerholm, som det hedder før Nyholms anlæggelse, ophører hermed.


08-05-1858 - Hæren
Beslagskolen oprettes. Gennem mange år under navn af Ride- og Beslagskolen. Rideskolen indgik 1932 i den senere Pansertroppernes Befalingsmandsskoler.


18-08-1858 - Marinen
Tørdokken på Dokøen åbnes i nærværelse af kong Frederik VII; skruefregatten SJÆLLAND indsættes som første skib i dokken.


02-04-1859 - Marinen
Søofficersforeningens stiftelsesdag.


10-04-1859 - Hæren
De danske Våbenbrødre stiftes.


13-02-1860 - Hæren
Tvungen kirkegang for de militære underklasser ophæves. Blev bekendtgjort for Armeen den 20. samme måned.


20-11-1860 - Marinen
Skruefregatten JYLLAND søsættes.


04-04-1861 - Hæren
Akademisk Skytteforening oprettes.


25-06-1862 - Marinen
Flådens første pansrede skib, panserskonnerten ABSALON, ankommer til København efter bygning i England, ført af premierløjtnant Schultz.


28-10-1863 - Hæren
1. og 2. Fæstningskompagni (København og Fredericia) oprettes. Indgår 1/10 1867 i 2. Artilleribataillon. (Se 1/10 1867).


28-10-1863 - Hæren
3. Fæstningskompagni (Rendsborg) oprettes. Nedlægges 11/5 1865.


28-10-1863 - Hæren
Sjællandske Luftværnsregiment (1/9 1970 sammenlagt med Kronens Artilleriregiment) kan føre sin oprindelse tilbage til 1. og 2. Fæstningskompagnis oprettelse.


04-12-1863 - Hæren
Ifølge Kgl. Resolution bestemmes, at hærens befalingsmænd ved tiltale af menige fremtidig skulle benytte udtrykket “De”. Hidtil havde man sagt “Du” ved tiltale af menige.


11-12-1863 - Hæren
4. Fæstningskompagni (Sønderborg) oprettes. Nedlægges 2/11 1864.


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk