FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 92 ]

 

Danmark 

Hærordning 

1867 - 1880

Hærloven af 6. Juli 1867 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

06-07-1867 - Hæren
4. Ingeniørkompagni, senere 8. Ingeniørkompagni, oprettes. Jyske Telegrafregiment kan føre sin oprindelse tilbage til denne dato.


06-07-1867 - Hæren
Faneeden afskaffes.


06-07-1867 - Hæren
Ved hærlov oprettes Hærens Auditørkorps (senere Forsvarets Auditørkorps). Der havde dog været auditører ved hæren lige siden 1600- tallet, men ikke som et selvstændigt korps.


01-10-1867 - Hæren
23. Bataillon (senere tilknyttet Prinsens Livregiment) oprettes. 24. Bataillon (senere tilknyttet Danske Livregiment) oprettes. 25. Bataillon (senere tilknyttet Falsterske Fodregiment) oprettes. 26. Bataillon (senere tilknyttet Fynske Livregiment) oprettes. 27. Bataillon (senere tilknyttet Dronningens Livregiment) oprettes. 28. Bataillon (senere tilknyttet Dronningens Livregiment) oprettes. 29. og 30. Bataillon oprettes; nedlægges 1/10 1923. 31. og 32. Bataillon (forstærkningsbatailloner) oprettes; nedlægges 31/10 1932. 33. Bataillon (fra 23/3 1932: 3. Livgardebataillon) oprettes. 34. til 40. Bataillon (forstærkningsbatailloner) oprettes; nedlægges 1/10 1923. 1. Artilleribataillon oprettes; nedlægges 1/11 1932. 2. Artilleribataillon oprettes; nedlægges 12/5 1920.


24-04-1868 - Marinen
Lov om Søværnet. Med denne lov indføres betegnelsen ”Søværnet” for første gang i officiel sammenhæng.


24-04-1868 - Marinen
Flaadens Underofficersskole oprettes i Søe-kvæsthuset på Christianshavn. Skolen betegnes 1888-1903 Søværnets Underofficersskole, 1904-10 Elevskolen, 1911-16 Konstabelelevskolen, 1917-22 Konstabelskolen og 1923-32 Dæksofficersskolen. Nedlægges 1932.


01-05-1868 - Hæren
Hærens Officersskole oprettes. Får til huse i Landkadetakademiets bygninger i Fredericiagade. (Se også 26/8 1713).


15-06-1868 - Hæren
Lejren ved Hald oprettes; sidste lejrsamling 1880.


01-07-1868 - Marinen
Underofficersgraderne ændres, f. eks. bliver højbådsmand til overbådsmand o.s.v.


01-10-1868 - Hæren
Artilleriets Korporalsskole og (i 1869 tillige) Sergentskole (senere Artilleriets Befalingsmandsskoler) oprettes. (Se 20/2 1974). Hærens Forplejningskorps (senere Forsvarets Intendanturkorps) oprettes. Hærens Forplejningskorps’ Skole (senere Intendanturkorpsets Skole) oprettes.


26-02-1869 - Hæren
Lov om at Nyborg Fæstnings nedlæggelse. Blev anlagt i det 12. århundrede.


01-05-1869 - Hæren
Frederiksberg Slot bliver domicil for Hærens Officersskole og Elevskolen.


01-05-1869 - Marinen
Søakademiet ændrer navn til søofficersskolen og får tildelt Gernersgade som domicil.


17-11-1869 - Marinen
Skruefregatten SJÆLLAND, chef kommandør Bruun, deltager sammen med 40 andre orlogsskibe i Suezkanalens åbning.


26-03-1870 - Marinen
Skruefregatten "Tordenskiold", chef kaptajn Lund, hejser kommando for togt til østasiatiske farvande, bl.a. for transport og udlægning af telegrafkabel for "Det store nordiske Telegrafselskab". (Hjemkomst 2. januar 1872)


08-09-1871 - Marinen
Uniformsreglement, der indebærer, at søofficerernes daglige uniform efter engelsk forbillede ændres med de hidtil benyttede skulderdistinktioner til ærmedistinktioner med rundgående guldsnore, hvis øverste snor danner et øje.


27-10-1871 - Marinen
Ordre udstedes i søværnet om tiltaleform "De" til alle underordnede.


31-10-1871 - Hæren
Det krigsvidenskabelige Selskab stiftes.


26-09-1872 - Marinen
Kontreadmiral Dahlerup dør; reorganisator af den østrigske Flåde, viceadmiral og højstkommanderende for denne i kampene mod Venedig m.m.


28-08-1874 - Hæren
Københavns nye hovedvagt i Kastellet tages i brug. Københavns Hovedvagt havde siden 1680 ligget på Kongens Nytorv ud for Hovedvagtsgade.


01-07-1875 - Marinen
Flåden modtager den første selvbevægende torpedo fra firmaet Whitehead. Torpedoerne indkøbes sammen med den svenske og norske marine.


15-05-1876 - Marinen
Flådens første bagladekanon, beregnet til skonnerten INGOLF, ankommer fra firmaet Krupp i Essen.


30-09-1876 - Hæren
Generalstabens krigshistoriske arbejder (senere Hærstabens militærhistoriske arbejder) oprettes. Primo 1970’erne omdøbt til Hærens Militærhistoriske Arbejder, der i 1991 blev overført til Det Kongelige Garnisonsbibliotek. Arbejdsområdet blev i 2001 genetableret som en funktion under Hærens Operative Kommando.


01-04-1878 - Marinen
Søminevæsenet operettes i henhold til kgl. resolution af 11. marts s.å med kaptajn Schiwe som første chef.


17-09-1878 - Marinen
Flådens første deling torpedobåde beregnet til slæbe- og stangtorpedoer, chef premierløjtnant S. Bojesen, bestående af dampchalupperne nr. 1, 2 og 3, hejser kommando. Ifølge Marineministeriets resolution af 15 FEB 1879 forsynes dampchalupperne med torpedoudskydningsapparater og kaldes torpedobåd nr. 1, 2 og 3.


25-11-1878 - Marinen
Skruefregatten SJÆLLAND, chef kommandør Kraft, ankommer til Dansk Vestindien i anledning af indfødt oprør. Dette bringes til ophør.


19-08-1879 - Marinen
Flådens første egentlige torpedobåd, Torpedobåd No 4 senere HAJEN, ankommer til Holmen. Den er bygget i England og er indrettet til at afskyde selvbevægelige torpedoer af fabrikatet Whitehead.


01-04-1880 - Marinen
Skrueskonnerten "Fylla" udsendes som det første fiskeriinspektionsskib med station ved Jyllands Vestkyst.


28-05-1880 - Marinen
Lov om Søværnet. Fastsætter for første gang skibsmateriellets størrelse.


07-06-1880 - Hæren
Officersforeningen i København stiftes.


25-07-1880 - Hæren
7. Ingeniørkompagni oprettes. Sjællandske Telegrafregiment kan føre sin oprindelse tilbage til denne dato.


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk