FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 96 ]

 

Danmark 

Hærordning 

1932 - 1937

Hærloven af 23. Marts 1932 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

23-03-1932 - Marinen
Ved søværnslovens vedtagelse bliver viceadmiralen direktør i Marineministeriet og chef for Søværnskommandoen. Kystflåden med underlagte divisioner oprettes, og søbefæstningen overgår atter til Søværnet. Den 1. april 1932 blev viceadmiral Rechnitzer chef for Søværnskommandoen, kontraadmiral Bastrup chef for Kystflåden og kommandør Briand de Crevecoeur chef for Kystdefensionen.


23-03-1932 - Flyvevåbenet
Endnu en hærlov bliver til. Flyverkorpset får navnet Hærens Flyvertropper og bliver kraftigt udvidet. Dets omfang bliver fastsat til 5 eskadriller. Fra dette tidspunkt betragter man flyvertropperne som et "våben" i hæren. Den første chef bliver oberst C. C. J. Førslev, mens kaptajn Tage Andersen afløste ham som chef for flyverskolen.


01-04-1932 - Hæren
De første luftværnsartillerister indkaldes til Avedørelejren med henblik på uddannelse ved 1. Batteri af 6. Artilleriafdeling.


26-05-1932 - Marinen
Kongeskibet DANNEBROG, der er søsat 10 OKT 1931 hejser kommando for første gang.


01-07-1932 - Marinen
Mineskibsdivisionen oprettes ifølge søværnsloven af 1932, chef orlogskaptajn B.H. Andersen.


01-11-1932 - Marinen
Den ifølge søværnsloven af 1932 oprettede Kystdefension, chef kommandør Briand de Crèvecoeur, overtager formelt søforterne fra hæren.


01-11-1932 - Flyvevåbenet
Den nye hærlov træder i kraft. Betyder en voldsom udvidelse af den militære flyvevirksomhed, herunder ballonparken der nu blev en linieformation med faste befalingsmænd og årlig rekrutstyrke på 55 mænd. Den første chef blev Kaptajnløjtnant T. A. Poulsen. Organisatorisk henlagdes parken under hærens flyvertropper.


28-06-1934 - Flyvevåbenet
For at muliggøre flytning af luftvejen blev der derfor anskaffet en motorgondol til den i 1934 leverede K-ballon på 1400m3. Ballonen blev leveret af Riedinger i Augsburg. Motorgondolen var forsynet med en 110 HK Siemens motor og krævede en tre mands besætning. Endnu en K-ballon blev anskaffet i 1937. Udviklingen var imidlertid ved at løbe fra ballonerne.


20-01-1935 - Hæren
Herregården Søgaard (overtaget af Krigsministeriet 1. november 1934), påbegynder indkvarteringen af soldater i den omdannede Søgaardlejr.


01-02-1936 - Flyvevåbenet
Man indleder en række forsøg med såkaldte "mølleplaner" autogyroer. De var af typen Cierva C. 30. Sammenlignet med balloner bød autogyroen på mange fordele: den var manøvredygtig, mindre sårbar, ret svær at få øje på i luften, nem at skjule på jorden og endelig var den dem at transportere fra sted til sted.


06-05-1936 - Hæren
Tønders nye kaserne tages i brug.


10-09-1936 - Hæren
Danske Soldaterforeningers Fællesudvalg (senere Danske Soldaterforeningers Landsråd) stiftes.


28-11-1936 - Hæren
Den nye Bülows Kaserne i Fredericia indvies.


07-05-1937 - Marinen
Efter Søværnslovens vedtagelse udskilles Kystflåden fra Flådestationen; stillingen som stationschef for Flådestationen oprettes med kommandørkaptajn Ipsen som første stationschef.


20-06-1937 - Hæren
De til hæren knyttede frivillige korps (i alt 21) holder den sidste parade og afleverer deres faner.


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk