FORSVARSHISTORISKE PERIODER

 

Perioder, Vis records [ Id: 99 ]

 

Danmark 

Hærordning 

1960 - 1969

Hærloven af 31. Marts 1960 

 

OVERSIGT OVER PERIODENS MÆRKEDAGE

 

 

02-05-1960 - Marinen
Flådestation Korsør oprettes. Samtidig nedlægges Storebælts Marinedistrikt.


20-08-1960 - Hæren
Første danske FN-soldater ankommer til Congo. Tjenesten slutter ved udgangen af juni 1964.


23-09-1960 - Hæren
Det tillades værnepligtigt personel at gå i civil påklædning under orlov. I 1966 udvides bestemmelsen til også at gælde efter daglig tjenestes ophør.


29-05-1961 - Marinen
Fregatten NIELS EBBESEN, chef Kommandørkaptajn E.T.Sølling, anholder under fiskeriinspektion ved Færøerne den britiske trawler RED CRUSADER for ulovligt fiskeri.


01-06-1961 - Marinen
Kystflåden og Kystbefæstningen sammenlægges til Søværnets Operative Kommando (SOK). NATO betegnelsen bliver Flag Officer Denmark (FOD). Første chef bliver kontreadmiral Aa. Linde. Samtidig organiseres søværnets egentlige krigsskibe i eskadrer under SOK. Betegnelsen afdelinger afskaffes og der etableres følgende eskadrer: Fregateskadren, Torpedobådseskadren, Undervandsbådseskadren Minelæggereskadren og Minestrygereskadren.


01-06-1961 - Marinen
Sundets Marinedistrikt og Stevns Marinedistrikt oprettes.


01-09-1961 - Hæren
Jyske Divisionskommando oprettes.


01-02-1962 - Flyvevåbenet,Marinen
Søværnets Flyvetjeneste oprettes, underlagt Eskadrille 722 på Flyvestation Værløse.


01-04-1962 - Marinen
Commander Allied Naval Forces Baltic Approaches, NAVBALTAP, etableres med hovedkvarter i Kiel. Første chef bliver kontreadmiral Aa. Linde med midlertidig grad som viceadmiral.


02-05-1962 - Hæren
Luftværnsafdeling nedlægges i forbindelse med NIKE luftværnsraketsystemets overførsel til Flyvevåbnet.


16-05-1962 - Marinen
Søværnets Fenrikskole ændrer navn til Søværnets Specialofficersskole.


28-05-1962 - Marinen
Den første ALOUETTE III helikopter leveres til Søværnets Flyvetjeneste. Helikopterne skal anvendes i de nye inspektionsskibe af HVIDBJØRNEN-klassen.


02-07-1962 - Hæren
Flyvevåbnet (Luftværnsgruppen med domicil i Avedørelejren indtil Flyvestation Skalstrup er færdigbygget) overtager ansvaret for NIKE-afdelingerne.


02-10-1962 - Marinen
Flådestation Frederikshavn oprettes.


26-10-1962 - Marinen
Krydserfregatten FYEN, søsat 1882, forlader Holmen for at blive ophugget efter at have været anvendt som kaserneskib siden 1907.


15-05-1964 - Hæren
Dansk forkommando af FN-tropper lander på Cypern, hovedstyrken (ca.1.000 mand) ankommer 20. maj.


01-06-1964 - Marinen
Stevns Marinedistrikt sammenlægges med Sundets Marinedistrikt under navnet Sundets Marinedistrikt.


13-10-1964 - Hæren
FN-skolen oprettes under Sjællandske Luftværnsregiment; i 1965 ændres navnet til FN Afdelingen.


01-12-1964 - Hæren
De første udnævnelser i den nye grad seniorsergent (kun HMAK-personel; ved regimenterne skete udnævnelser pr. 1. januar 1965).


15-02-1965 - Marinen
Torpedobådene SØLØVEN og SØRIDDEREN, de første to både i den nye SØLØVEN-klasse på i alt 6 både, bliver de første skibe i søværnet, der fremdrives ved hjælp af gasturbiner.


01-03-1966 - Hæren
Den nye Jægersborg Kaserne tages i brug. Der har dog været militær aktivitet i området helt tilbage til 1700-tallet. Der lå tidligere et gods ved navn Ibstrup, der så tidligt som i 1717 fik indkvartering af en rytterafdeling. Der har lige siden været militær tilknytning til stedet.


01-05-1966 - Hæren
Udnævnelse af de første tre feltpræster i hæren. Indtil da havde man haft værnepligtige teologiske kandidater. 1. marts 1971 sker de første udnævnelser, jf. Kundgørelse for Forsvaret. (Se også 26/7 1848).


01-07-1966 - Marinen
Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole etableres i Frederikshavn. Skolen er en sammenlægning af søværnets uddannelse af sergenter og reserveofficerer, der indtil da har foregået hver for sig.


01-01-1967 - Hæren
Forsvarets pædagogiske Råd oprettes.


01-04-1967 - Hæren
Forsvarets Idrætsråd oprettes.


01-04-1967 - Hæren
Hærkommandoens Kursuscenter oprettes. Får til huse på Gurrehus, der tidligere var reserveofficerskole for infanteriet. Sammenlægges 1/1 1972 med Flyvevåbnets og Søværnets kursuscentre under navnet Forsvarets Kursusinstitution.


15-04-1967 - Hæren
Hærens Konstabel- og Korporalforening stiftes.


03-05-1967 - Hæren
Forbundet af Danske Linieofficerer stiftes med officerer af hæren, søværnet og flyvevåbnet som deltagere. Ophører 30. maj 1972.


01-06-1967 - Hæren
Forsvarsministeriets Forvaltningsdirektorat oprettes.


01-06-1967 - Hæren
Hærinspektoratet oprettes, idet Generalinspektoraterne for Infanteriet, Pansertropperne, Artilleriet, Ingeniørtropperne og Forsyningstropperne nedlægges.


01-06-1967 - Hæren
Skolekommandoen oprettes. Øverste ledelse af hærens 21 skoler. Nedlagdes og indgik i Hærstaben 1971.


03-06-1967 - Hæren
Centralforeningen for Seniorsergenter og Stampersonel stiftes.


03-07-1967 - Hæren
Centralforeningen for Seniorsergenter og Stampersonel stiftes.


01-12-1967 - Marinen
Søværnets Materielkommando (SMK) oprettes som søværnets centrale myndighed for de tekniske og forsyningsmæssige områder. I SMK indgår: Søværnets Skibs- og Maskininspektion, Søartilleriet, Søminevæsenet, Søværnets Televæsen, Søværnets Navigationsvæsen og Søværnets Intendantur.


07-12-1967 - Marinen
Undervandsbåden DELFINEN kolliderer under uddykning med en ukendt fiskekutter nordvest for Skagen. Der skete en del materiel skade på ubåden, herunder et bøjet periskop. Den svenske fiskekutter MÄLARÖ bliver senere meldt savnet og dens besætning på 4 mand bliver dagen efter fundet frosset ihjel i deres redningsflåde.


01-01-1968 - Hæren
Tidligere bestemmelser om talsmænd og klageadgang for menige ophæves, og lov af 7. juni 1967 om samarbejdsregler i Forsvaret træder i kraft.


19-04-1968 - Flyvevåbenet
Artilleriflyvebatteri Vandel mister 11 af deres L18C Piper Cub observationsfly ved en voldsom brand på Flyvestation Vandel. Kun to fly overlever, da de var udstationeret på Flyvestation Avnø. Man havde oprindeligt modtaget 16 fly på våbenhjælp 07-05-1958 men 3 var havareret med 2 omkomne.


21-08-1968 - Marinen
Forsvaret sættes i Forstærket Fredsberedskab som en følge af Warszawapagtens invasion af Tjekkoslovakiet.


19-09-1968 - Hæren
Hærens Samarbejdsudvalg holder konstituerende møde.


26-09-1969 - Hæren
Ny kaserne i Skive indvies.


31-12-1969 - Marinen
Søværnskommandoen nedlægges og videreføres i Marinestaben.


 
<<< Tilbage til listen >>>

 

© 2014 by Arma-Dania.dk