Database for

Forsvarshistoriske Mærkedage

 

 

 
01-01-2011 Flyvevåbenet,Marinen
Søværnets Helikoptertjeneste overføres fra Søværnet til Føyvevåbenet og bliver til Eskadrille 723. Ændringen er en konsekvens af Forsvarsforliget 2010-2014. Skiftet til flyvevåbnet får ingen betydning for de opgaver, som de skibsbaserede helikoptere løser.

Helikoptertjenesten har eksisteret siden 1962 og var dengang en del af flyvevåbnets Eskadrille 722. Helikoptertjenesten blev oprettet efter M/S HANS HEDTOFTs forlis i 1959, hvor det blev besluttet, at Danmark skulle have helikopterbærende inspektionskibe ved Grønland. Siden flyttede helikoptertjenesten i 1977 organisatorisk til søværnet som Søværnets Flyvetjeneste, der i 2004 skiftede navn til Søværnets Helikoptertjeneste.

 
 
01-09-2006 Hæren
Embedet som Kommandant i København overføres
til Chefen for Den Kongelige Livgarde, og
embedet får domicil på Livgardens Kaserne i
København.
 
 
02-02-2006 Hæren
Folketingsbeslutning om at forøge det danske
bidrag til ISAF (International Security Assistance
Force) i Afghanistan med ca. 30 mand. Styrken
(på det tidspunkt ca. 390 mand) indsættes
primært i den sydligt beliggende Helmandprovins
og underbringes i militærlejren Camp
Bastion. Mindre dele af den danske styrke indsættes
(som dele af ) Provinsional Reconstruction
Teams i Feyzabad, Aybak og Changhchran
samt i stabs- og logistikfunktioner i Kabul.
 
 
01-01-2006 Hæren
1. Jyske Brigade skifter navn til 1. Brigade. 
 
01-01-2006 Hæren
Den Danske Internationale Brigade skifter navn til 2. Brigade. 
 
01-01-2006 Hæren
Danske Division organiseres med 1. og 2. Brigade samt diverse divisionstropper. 
 
01-01-2006 Hæren
Hærens Artilleriskole skifter navn til Hærens Ildstøtteskole. 
 
01-01-2006 Hæren
Hærens Signalskole skifter navn til Hærens Føringsstøtteskole. 
 
01-01-2006 Hæren
Lokalforsvarsregion Nord- og Midtjylland ændres til Totalforsvarsregion Nordjylland. (Aalborg). 
 
01-01-2006 Hæren
Totalforsvarsregion Midtjylland oprettes med domicil på Skive Kaserne. 
 
01-01-2006 Hæren
Lokalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland ændres til Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland. (Odense). 
 
01-01-2006 Hæren
Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster ændres til Totalforsvarsregion Sjælland. (Ringsted). 
 
01-01-2006 Hæren
Lokalforsvarsregion København ændres til Totalforsvarsregion København (med Det Bornholmske Hjemmeværn underlagt). 
 
01-01-2006 Hæren
Lokalforsvarsregion Bornholms Værn nedlægges. Der oprettes et værnsfælles hjemmeværnsdistrikt med navnet Det Bornholmske Hjemmeværn, som underlægges Totalforsvarsregion København. 
 
01-01-2006 Hjemmeværnet,Hæren
Alle totalforsvarsregioner indgår i Hjemmeværnets driftsstruktur, men underlægges Hærens Operative Kommando ved operativ indsættelse. 
 
01-08-2005 Hæren
Jydske Dragonregiment og Prinsens Livregiment
sammenlægges i Holstebro under navnet
Jydske Dragonregiment.
 
 
01-08-2005 Hæren
Kongens Artilleriregiment og Dronningens Artilleriregiment
sammenlægges i Varde under
navnet Danske Artilleriregiment.
 
 
28-06-2005 Marinen
Det fleksible støtteskib ESBERN SNARE deltager som dansk repræsentant ved den Internationale Flådeparade ud for Spithead, England. I flådeparaden, der er den største nogensinde, deltager 170 skibe fra 51 lande.
 
 
24-03-2005 Hæren
FN’s sikkerhedsråd beslutter (ved resolution
1590), at SHIRBRIG’s stab og multinationale
stabskompagni deltager i UNMIS (United Nations
Mission in Sudan) i perioden maj til juni.
Den danske deltagelse var på 35 mand.
 
 
01-02-2005 Hæren
Dansk bidrag (ca. 40 mand) indgår i et tysk ledet
Provincial Reconstruction Team i Feyzabad,
Afghanistan.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Næste :  Sidste
 
 

 Kilder

I denne database er der brukt citater og hele afsnit fra andres åndsværker. Hele afsnit er bare brugt når der foreligger aftale med rettighedshaver.

 ©  2004 - 2014 by arma-dania.dk