T I D S L I N I E R N E

 Automatvåben

 Bajonetter

 Blankvåben

 Geværer

 Granater

 Patroner

 Pistoler

 Mærker & gradstegn

 

Arma-Dania Blankvåben, Vis records [ Id: 209 ]

 

År 1749 
Våbentype Hirschfænger 
Modelbetegnelse Skiløberhirschfænger M1749 
Fremstillet af Ephraim Baumann, København 
Total længde 69,1 cm 
Klingelængde 55,1 - 60 cm, bredde 3,4 cm 
Vægt  

Mærkning:

 

Ingen synlig mærkning.

Beskrivelse:


Støbt messingfæste bestående af parerstang og håndbøjle støbt i et, løvehovedformet knap og rillet greb. Unden parerstangen er anbragt en femkantet parerplade med afrundede hjørner.

Klingen er fra den mindre soldaterkårde M1701, afkortet til formålet.

Trond Bækkevold (2006) har samlet hvad vi ved om disse sidevåben: I 1769-1772 blev der af officererne i de to skiløperbataljoner fremsat et forslag til en ny og forbedret udrustning, bevæbning og uniformering. Forslaget blev approberet i 1774. Fra dette forslag har vi en beskrivelse af skiløbernes bevæbning fra før 1772, idet det hedder:
”De ved Skieløberne nu brugende Hirschfængere der ere med Messing bøyler, Dito heel-støbte snæglende Haandgreeb og ovenpaa Ziiret med et Løve Hoved, af Mæssing, paasat een Tve Egget 1 alen Lang Klinge, befindes alle at være tienlige uden nogen Forandring."

Fra skiløberbataillonernes optegnelser ved vi, at det kun var underofficerer, tambourer og riffelskytter, som fik hirschfængere, og det nævnes, at de blev udleveret i 1749. Oldermanden i sværdfegerlauget i København, Ephraim Baumann, får i 1749 udleveret 90 gamle kårdeklinger fra Tøjhuset for at lave hirschfængere til skiløberkorpset i Norge. Årstallet og antallet er helt i overensstemmelse med anskaffelsesåret som er nævnt i skiløberbataljonernes egne inventarlister (Bækkevold, 2006).

Disse hirschfængere var i brug indtil alle skiløberne havde fået Skiløbersabel M1774, hvorpå de blev solgt ved auktioner i 1778 - 82.

Der kendes idag kun to eksemplarer af denne hirschfænger, den ene fra Glomsdalsmuseet, den anden fundet i Renaelv ved Deset i 1932. Faktisk kommer begge eksemplarer fra omegnen af Deset, som ligger i Sønderfjeldske skiløberbataljons lægdsområde.

Billeder og oplysninger er gengivet her med venlig tilladelse fra Trond Bækkevold. 

Fæstet af Skiløberhirschfænger M1749, tertssiden.
Tilhører Glomdalsmuseet.
Foto: Trond Bækkevold.

 

Fæstet af Skiløberhirschfænger M1749, kvartsiden.
Tilhører Glomdalsmuseet.
Foto: Trond Bækkevold.

Parerpladen på Skiløberhirschfænger M1749.
Glomsdalsmuseet.
Foto: Trond Bækkevold.

 

Parerpladen på Skiløberhirschfænger M1749.
Glomsdalsmuseet.
Foto: Trond Bækkevold.

Klingen er en nedkortet 1701-klinge. Glomsdalsmuseet.
Foto: Trond Bækkevold

 

Billederne af hirschfængeren er
venligst stillet til rådighed af
Trond Bækkevold.

Litteratur 1 Trond Bækkevold: En skiløperhirschfenger ? Norsk Våpenhistirisk Selskap, Årbok 2007, s. 7 
Litteratur 2 Erik C. Aagaard: Skiløpere 1753. Norsk Våpenhistorisk Selskap, Årbok 2006, s. 319. 
Litteratur 3  
Link 1  
Link 2  
Link 3  
Oprettet 10-12-2008 
Revideret 12-01-2012 
<<< Tilbage til listen >>>

©  2004 - 2011 by arma-dania.dk