Logo

Bajonetter [14]

1789
Ladestokbajonet
M/1789
1020
670
Skarpskyttegevär M/1789
Kronborgs faktori, 6000 antas vara gjorda
Normalt märkta i nederkant. med kompanitillhörighet
Ladestok med trekantig spets som kan användas som bajonet.
Skarpskyttegeväret M1789 blev approberat 14/3 1789.
det förekomer kopior av denna bajonett
TH Möller

Copyright © 1997- Arma-Dania.Dk All Rights Reserved