Logo

Blankvåben [163]

1706
Pallask
Bøjlepallask
85 - 90 cm
70 - 76 cm
Ukendt
Kurvefæste af jern eller messing med en parerstang, som bagtil slutter med en flad, nedadrettet skive, og fortil går over i håndbøjlen, som er tappet op i eller nittet til en stor, cykelsadel-formet knap, som er flad foroven, og på nogle eksemplarer er den delt fortil i to flige, som håndbøjlen passer ind imellem og er nittet til; på andre eksemplarer er der kun en flig som håndbøjlen er nittet til. Fra parerstangen går to bøjler til knappen. De tre bøjler er forbundet med to S-formede bøjler, som mødes ved den midterste bøjle. På bagsiden af fæstet en stor tombøjle. Grebet er kraftigt, læderklædt med messingtråd i riller.
Klingen er kraftig, ca. 4 cm bred ved det lille klingebryst, med en bred hulslibning hele vejen ned. Noge af de kendte pallasker har andre typer klinge.
En messingfæstet pallask af denne type er fundet ved udgravning af en hestegrav fra slaget ved Helsingborg 1710 (se den følgende pallask her i listen), og jernfæstede eksenplarer findes på Forsvarsmuseet i Oslo (hvorfra en er deponeret på Tøjhusmuseet i København), på Nordiska Museet i Stockholm og på Økomuseum Samsø samt i nogle norske og danske privatsamlinger.
I 1706anskaffer oberst Fr. Chr. Holck "saakaldte Pallasker" fra Holland til 1. Fynske Rytterregiment. Pallaskerne stammer sandsynligvis fra Brabrant, og nogle er nok kommet hjem med de ryttertropper, vi havde udlejet til støtte for England, Holland og den tyske kejser i Den spanske Arvefølgekrig, som i datidens Danmark omtaltes som Den brabrantske Krig. I 1751 udleveredes nogle af disse pallasker til 4. Sønderfjeldske Dragonregiment - de var i en elendig stand men blev formentlig brugt til 1762 eller 1766, hvor regimentet blev nedlagt (Nordheim 2013).
Jernfæstet bøjlepallask set fra ydersiden.
Sidebøjlerne er her skruet til knappen.
Indersiden af fæstet med den store tombøjle
Bøjlepallask på Økomuseum Samsø
Foto: Økomuseum Samsø.
Fæstet af pallasken på Økomuseum Samsø.
Håndbøjlen har været nittet ind mellen
knappens to fremadrettede flige.
Foto: Økomuseum Samsø.
Henrik Vensild: Nye våben til Norge i årene omkring 1700. Norsk Våpenhistorisk Selskap, Årbok 2006, s. 7-89, se s.42-60
Henrik Vensild og Kay W. Petersen: Dansk-Norske Militære Pallasker 1700-1866. Vaabenhistoriske Aarbøger 58, 2013, s.27-42.
Per Terje Norheim: Bøylepallaskenes opprinnelse. Norsk Våpenhistorisk Selskap, Årbok2013, s.133-140.

Copyright © 1997- Arma-Dania.Dk All Rights Reserved