Logo

Blankvåben [164]

1685
Kårde
Bajonetkårde omkring 1685
92 cm
77 cm, bredde 3,8 cm
Jernfæste med en parerplade, som er bredest på ydersiden, som er fliget. Fra fligene går linier ind mod grebet, hvor de møder en tværgående streg fra håndbøjle til parerstang. Disse linier findes både på over- og undersiden af parerpladen. Parerstangen er kraftigt nedadbøjet, dråbeformet og ender i en ganske lille kugle. På den smalle inderste side af parerpladen er anbragt en kraftig, flad ring med et hul på 25 - 26 mm. På flertallet af de bevarede bajonetkårder er håndbøjlen på midten snoet seks til otte gange og er med en skrue fæstet til knappen. På de tre sider er knappen riflet, mens den på indersiden er flad og glat. Nitteknoppen er 15 mm lang og firkantet. Grebet er af træ og har været beviklet med messingtråd. Enkelte kårder, bl.a. en af de her afbildede, mangler snoningerne på håndbøjlen.

Klingen er en stukatklinge med et tværsnit som "en lodret tuborg", altså med en midtstillet ryg på tertssiden og en tilsvarende dyb fure på kvartsiden. På begge sider af klingen er indætset Christian 5.´s monogram, C5 under en krone, eller Frederik 4.´s monogram som vist her.

Kården er beregnet til at kunne fæstes på et geværløb således, at den firkantede nitteknop går ind i et hul i forskæftet. På en del af de bevarede kårder en ringen knækket af. Flere har fået senere klinger.

Bajonetkården kendes fra norske samlinger, men den har også været i brug i Danmark. Den norske våbenhistoriker Arne Melsæter formodede uden nærmere begrundelse, at modellen er fra 1675, men den kan også være en del senere. Af tøjhusregnskaberne for Københavns Tøjhus fremgår det, at Grenaderkorpset i 1703 afleverer 582 "Bajonetter Lange som Deigner", hvoraf 271 kan repareres, medens 311 betegnes som uduelige. Mindst en bajonetkårdeklinge findes stadig på Tøjhusmuseet.

Bajonetkårde på Forsvarsmuseet i Oslo. Ringen på indersiden er knækket af.
Bajonetkårde på Forsvarsmuseet i Oslo med stukatklinge med stort C5 monogram.
Parerpladen med det karakteristiske rillemønster og den tungede kant.
Foto: T. Moe
Stukatklinge med kronet F 4, en lidt usædvanlig udgave af Frederik 4.´s monogram. Foto: T. Moe
Bajonetkårde med de karakteristiske snoninger på håndbøjlen og den rillede knap. På indersiden er ringen senere erstattet af en tombøjle.Foto: T. Moe
Henrik Vensild: Nye våben til Norge i årene omkring 1700. Norsk Våpenhistorisk Selskap, Årbok 2006, s. 29 - 40
Kay W. Petersen: "1701" Variant? Våbenhistorisk Tidsskrift 1968/1, s. 90-91
Henrik Vensild og Per Terje Norheim: Nogle bajonetkårder fra Chr. 5. og Fr 4.s tid. Norsk VHS, Årbok 2010 s. 231-49

Copyright © 1997- Arma-Dania.Dk All Rights Reserved