Logo

Blankvåben [173]

1710
Pallask
Søofficerspallask omkring 1710
Ca. 95 cm, varierer en del
Ca. 80 cm, variererende, da det er privat anskaffede våben
Ca. 900 g
Rigt ornamenterede, forgyldte messingfæster med en parerstang der i en ret vinkel går over i håndbøjlen, som en skruet til knappen. Parerstangen ender bagtil i et løvehoved. Parerplade, som er forbundet med håndbøjlen med to bøjler, der i form af søuhyrer bider om pladen. Ornamentikken på parerpladen er forskellig fra pallask til pallask, den kan være muslingeformet med glatte eller ornamenterede ribber, eller den kan i stedet for ribber have et glat, punslet felt med figurer og trofære. Lige over skedefjederen har søofficerspallaskerne som oftest et lille felt med enten en, eller to korslagte, råbere, eller en lille fugl, som tolkes som en falk eller en papegøje. På kvartsiden af parerbøjlen en bred, ornamenteret tombøjle. Grebet er beklædt med hajskind og har som regel på ydersiden 3 forgyldte nitter. Glat nakkestykke, som ender i et løvehoved eller en afrundet ornamenteret top, som bærer nitteknoppen.
Klingerne i disse pallasker er tveæggede, som regel sekskantede, med eller uden hulslibning, og ætset med trofæer og bladranker.
De store, individuelle variationer skyldes, at pallaskerne, som har tilhørt højtstående søofficerer, blev anvendt og fremstillet over en lang periode fra omkring 1700 til omkring 1760.
Søofficerspallask fra omkring 1720
set fra tertssiden. Foto venligst
stillet til rådighed af
Bruun Rasmussens Auktioner, København.
Fæstets inderside med den brede tombøjle
dekoreret med trofæer og et skjold med
ejerinitialer. Foto: Bruun Rasmussens Auktioner.
Fæstets yderside, på grebet forgyldte,
muslingeformede nitter.
Foto: Bruun Rasmussens Auktioner.
Kurt Bang Petersen: Danske Mariineblankvåben I, Vaabenhistoriske Aarbøger nr. 46, 2001, s. 32-46.
Bruun Rasmussen Våbenauktioner. Auktion 750, 29. 11. 2005. Katalog nr.18, s. 9.
A. Hoff, H.D. Schepelern og G. Boesen: Royal Arms at Rosenborg, Kbh. 1956, s. 68-69, pl. 25, 26

Copyright © 1997- Arma-Dania.Dk All Rights Reserved