Logo

Blankvåben [179]

1695
Kårde
Fodfolkskårde omkring år 1695
Disse kårder, som er uden tertsbøjle, og nogle også uden tombøjle, minder meget om den foregående dragonkårde og er muligvis blot en del af den variation, man ser i disse kårder.

Kårderne har været betegnet Fodfolkskårde M1710, men Vensild (2006) sandsynliggør, at de er ældre, formentlig fra slutningen af 1600-tallet. Per Terje Norheim (2009) viser, at disse og/eller de foregående kårder i 1696 er sendt fra Københavns Tøjhus til Akershus og Fredriksstad Fæstning via Christiania, og at de i 1699 er udleveret til Smålenske gevorbne Infanteriregiment.
Kårde i Tøjhusmuseets udstilling med sekskantet klinge og fæste med tombøjle.
Foto: KWP.
Foto: KWP.
Tre kårder i norsk privatsamling. Den midterste har Chr. 5. monogram i klingen og minder om en fodfolkskårde. Det er muligt, at kårderne med og uden er samme model, hvor bøjlen er knækket af og sporene efter den er slebet væk.
Henrik Vensild: Nye våben til Norge i årene omkring 1700.Norsk Våpenhistorisk Selskap, Årbok 2006 s. 7 - 89
Per Terje Norheim: Dragonkårde M. 1698. Norsk Våpenhistorisk Selskap, Årbok 2009, s. 88 - 90

Copyright © 1997- Arma-Dania.Dk All Rights Reserved