Logo

Blankvåben [199]

1684
Kårde
Kårde for Livgarden til Hest 1684
ca. 80 cm ?, bredde 3,6 cm ?
Fæste helt af messing, støbt i tre dele: parerplade med håndbøjle etc., knap og greb. Parerpladen er hjerteformet, bagtil med er parerstang som ender i en afrundet knop, og fortil går over i håndbøjlen. Der er spor efter en tertsbøjlee mellem parerpladen og den øverste del af håndbøjlen, og på kvartsiden har der været en tombøjle. På over- og undersiden af den forreste parerplade er indstøbt et stort, kronet C5 omgivet af to grene. Knappen, hvori håndbøjlen er tappet, er ellipseformet og på ydersiden i hele sin højde dekoreret med Christian 5.´s kronede monogram og grene, og den afsluttes øverst af en lav nitteknop Grebet, som ligeledes er støbt i messing, har to vulster, som snor sig tre gange ned over grebet og er udformet som snoede tråde (Vensild 2006, s. 61-62, fig.46).

Klingen kendes ikke, idet kårdefæstet er et jordfund fra Stege Kirkegård på Møn, men på Odense Bys Museer findes et tilsvarende kårdefæste, dog uden monogram, hvis klinge har et meget lille klingebryst og er enægget på de øverste 31 cm, og derefter tveægget. Desværre er den brækket, så den nu kun er 58 cm lang, mens bredden er 3,6 cm (Vensild 2006, s.63, fig.47).

Kården fra Stege stammer sandsynligvis fra Livgarden til Hest, som i årene 1685 - 97 lå på Møn. Den er formentlig et af de menigvåben, som blev leveret i 1684. Gardens underofficerer havde sølvkårder, som blev udskiftet med nye, approberet i 1694. Disse sølvkårder kender vi ikke, da de en del senere gik tabt under slaget ved Helsingborg i 1710, og de tilbageværende omstøbtes til sølvtrompeter.

Kården fra Odense uden monogrammer må så betragtes som en menig-kårde fra et mindre "fint" rytterregiment
Jordfund. Kun grebet kendes. Se også officerskårde for Livgarden til Hest før 1710.
Ydersiden af fæstet. Parerstangen er bøjet udefter, og tertsbøjlen mangler.
Foto: Jens Refstrup, Museet Empiregården, Stege.
Indersiden af fæstet. Sporene efter en tombøjle ses på grebet.
Foto: Jens Refstrup, Museet Empiregården, Stege.
Den ydre parerplade, der bærer Christian 5.´s monogram på både over- og underside.
Foto: Jens Refstrup, Museet Empiregården, Stege.
Ydersiden af knappen med Christian 5.´s kronede monogram.
Foto: Jens Refstrup, Museet Empiregården, Stege.
Ydersiden af fæstet med spor på parerpladen af den afknækkede sidebøjle.
Foto: Jens Refstrup, Museet Empiregården, Stege.
Både parerpladen og håndbøjlen bærer spor af den afknækkede sidebøjle.
Foto: Jens Refstrup, Museet Empiregården, Stege.
Henrik Vensild: Nye våben til Norge i årene omkring 1700. Norsk Våpenhistorisk Selskap, Årbok2002, s. 60 - 65.
C. C. v. Krogh: Meddelelser om Den kongelige Livgarse til Hest. Høst & Søn, København 1886, s.133, 136-37, 227, 303
Kay W. Petersen: Kårder for Livgarden til Hest 1684-1710. http://www.vaabenhistoriskselskab.dk/blbliotek/artikler_reader_list.php, 2009

Copyright © 1997- Arma-Dania.Dk All Rights Reserved