Logo

Blankvåben [205]

1700
Kårde
Officerskårde for Livgarden til Hest før 1710
Ukendt
ukendt, bredde ca. 2,5 cm
Ukendt
I kanten af den bagerste parerplade indfilet VII
Forgyldt messingfæste med hjerteformet parerplade med ophøjede kanter og midterribbe, som bagtil ender i en let nedadbøjet parerstang af form som et fuglehoved, og fortil går over i en håndbøjle, som er tappet ind i knappen. Mellem håndbøjlen og forreste parerplade en S-formet tertsbøjle, og på kvartsiden en tombøjle. Parerpladens kanter og det korte kropstykke samt bøjlerne kanellerede, og midt på parerpladens yderside og på de to bøjler dekoreret med sammenstødende bladværk. Over- og underside af den forreste parerplade med Frederik 4.´ s kronede spejlmonogran omgivet af Dannebrogsordenens og Elefantordenens kæder. Knappen er oval med en lav nitteknop. Hele knappens yderside dækkes af kongens kronede spejlmonogram omgivet af de to ordenskæder. Grebet beviklet med kraftig, snoet messing tråd, foroven og forneden afsluttet af profilerede messingbånd.

Klingen er ødelagt af rust og knækket i tre dele, men det kan ses, at den har haft en smal hulslibning nærmest fæstet.

Denne kårde, som er fundet i en hestegrav fra slaget ved Helsingborg i 1710 og tilhører Helsingborgs Museer, udstilles i Dunkers Kulturhus i Helsingborg. Den minder med kongemonogrammet på parerpladen og knappen om messingfæstet af en menigkårde fra Stege, som må være Kårde for Livgarden til Hest M. 1684. Det er derfor nærliggende at antage, at det drejer sig om en officerskårde fra dette eliteregiment, blot udført efter Frederik 4.´s tronbestigelse i 1699 (hvor Stegekården er fra Christian 5. ´s tid).
Slaget ved Helsingborg fandt sted d. 10. marts 1710.. Den danske hær mistede 5000 døde og sårede og 2600 fanger. Svenskerne mistede 3000 mand.
Foto: Henrik Vensild, elektronisk billedredigering Knut Erik Strøm. Gengivet efter Norsk Våpenhistorisk Selskaps Årbok 2006, s. 68, fig. 50.
Det lueforgyldte fæste fra tertssiden med det
store monogram på knappen.
Foto: Henrik Vensild.
Som på Stege-kården bærer den ydre halvdel af parerpladen et stort, støbt og cicelleret kongemonogram. Foto: Henrik Vensild.
Fra kvartsiden ses kanelleringen på knappens
inderside og på tombøjlen.
Foto: Henrik Vensild.
Finn Askgaard: Danske blankvåben på Frederik IVs tid. Vaabenhistorisske Aarbøger XXV, 1979, s. 17 - 37
H. Vensild: Nye våben til Norge i årene omkring 1700.Norsk Våpenhistorisk Selskap, Årbok 2006, s.7-89
Kay W. Petersen: Kårder for Livgarden til Hest 1684-1710. http://www.vaabenhistoriskselskab.dk/blbliotek/artikler_reader_list.php, 2009

Copyright © 1997- Arma-Dania.Dk All Rights Reserved