Logo

Blankvåben [207]

1710
Kårde
Fodfolkskårde 1710 (ex svensk kommisvärja M1685)
106 cm
89 - 92 cm, bredde 3,1 cm
1300 g
Vira Bruk, Sverige
Jernfæste med stor, rund parerplade, som bagtil går over i en kort parerstang og fortil fortsætter i en håndbøjle, som er tappet ind i den bredt-ovale knap. S- formet tertsbøjle og kraftig tombøjle. Cylindrisk greb beviklet med skiftevis to snoede og fire glatte messingtråde, afsluttet med tyrkerknob øverst og nederst.

Meget stiv, tveægget klinge med affladning langs midten og kort klingebryst. I affladningen er indslået tre mærker af form som to C-er vendt mod hinanden, og på kvartsiden desuden et godkendelsesstempel, P.

Denne kårde var standardbevæbningen i det svenske infanteri. På grund af dens længde tillod den en ny angrebstaktik, hvor det svenske fodfolk efter at have affyret deres musketter fortsatte angrebet med kårderne, som var modstandernes overlegne, da klingerne var ca. 10 - 15 cm længere. Kården var i brug i den svenske hær helt frem til 1750, ved et enkelt regiment til 1788, fra 1735 med klingen afkortet til 70 cm. I den lange levetid og med de store tab af våben under Carl 12. blev M. 1685 i alt fremstillet i ca. 350.000 eksemplarer.

I 1710 - 12 indkøbte major Lundskog for den i Norge kommanderende general Løwendahl to partier af denne svenske kårde gennem agenter i Hamborg. De brugtes til bevæbning af det Smålenske og det Oplandske regiment, som hver fik 1104 kårder. I 1719 fik også Trondhjems Regiment 1104 af disse kårder, sandsynligvis våben efterladt af den svenske hær under den katastrofale march tilbage til Sverige over fjeldene i kraftig snestorm i 1719. Mærkværdigvis synes de ved Tønningen i 1714 erobrede kårder at være blevet solgt.
I Norge findes enkelte svenske 1685-fæster, som har fået fjernet tertsbøjlen og fået filet flige i kanten af parerpladen, så de ligner danske 1701-kårder (Vensild, 2005).
Foto: KWP.
Foto: KWP.
Foto: KWP.
Olof P. Berg, 2008: En svensk værge bliver til dansk-norsk kårde. Våbenhist. Tidsskrift bd. 41, 8, s.15 - 19
Henrik Vensild, 2005: Lidt mere om vore 1701-kårder. Norsk Våpenhist. Selskap, MTM nr. 120, s. 34 - 39

Copyright © 1997- Arma-Dania.Dk All Rights Reserved