Logo

Blankvåben [22]

1701
Kårde
Soldaterkårde M1701
Rytterkården: 84-89 cm, fodfolkskården 75-78 cm. Mange klinger er i tidens løb afkortet, rytterkårder f. eks. til brug for fodfolk eller i flåden
Ca. 1300 g (rytterkården)
Solingen, 1701-1703
Jernfæste med flad parerplade med tunget kant på ydersiden og enkel håndbøjle som er tappet ind i den blommeformede knap. Formentlig har alle fæster oprindelig været sortsværtede. Greb beviklet med grov, snoet messingtråd. Sekskantet klinge med smal, affladet midterryg, med indætset Frederik 4. spejlmonogram (enkelte med Christian 5.´s monogram). Kården findes i en kraftig udgave, formentlig for ryttere, med 3,9 cm bred klinge, og en noget mindre udgave for fodfolk. med en 3,3 cm bred klinge.
Kårderne blev leveret fra Tyskland (klingerne fra Solingen) med 16.600 i 1702 og yderligere 2000 i 1703. Disse kårder blev ifølge Tøjhusregnskaberne udleveret til de sjællandske, 2. Fynske samt 1. og 4. Jyske Landregimenter. Senere fik også landmilitsens dragoner disse kårder. I 1704 udrustedes også det trondheimske regiment med 1701-kårder.
Meget tyder på, at disse kårder er approberet før 1701 og leverancen forberedt i god tid før bestillingen, som blev afgivet til bøssesmeden Christian Hagen 30. april 1701.
Soldaterkården M1701 i den kraftige
udgave for ryttere. Fæstet er sortsværtet.
Foto: KWP.
1701-kårde i den lidt mindre
udgave for fodfolk.
Frederik 4.´s spejlmonogram på
klingen af en 1701-kårde. Det
venstre 4-tal er ikke spejlvendt!
Christian 5.´s monogram på klingen
til en iøvrigt typisk "1701-kårde"
1701-kårde fra Norge med klinge fra
en svensk fodfolkskårde M1685.
Sortsværtet 1701-kårde med indhugget stempel i
parerpladen, som muligvis er Christian Hagens mærke.
Foto: KWP.
H. Vensild: 1701-kården - et 300-årigt våbenjubilæum. VHT bd. 34 nr. 8, nov. 2001 s. 290-293
H. Vensild: Lidt mere om vore 1701-kårder. Norsk Våpenhist. Selskap, MTM nr. 120, juni 2005 s. 34 - 39
Per T. Norheim: Litt om dansk-norske militærvåpen fra 1700-tallet.Vaabenhist. Aarbøger bd.14, 1968, s.313-36

Copyright © 1997- Arma-Dania.Dk All Rights Reserved