Logo

Blankvåben [235]

1700-1710
Kårde
Iver Huitfeldts gravkårde
Muligvis fransk, fra Huitfeldts tid i den franske flåde
Fæste af dragtkårdetype i forgyldt messing- Bøjler og kropsstykke er dekoreret med mytologidke figurer i ophøjet relief. De to ovale parerplader har midterfelter, som er dekoreret med relieffer af mytologisk karakter. Det ene relief viser en siddende mandsfigur med et spyd i hånden. På begge sider af dette relief er der gennembrudte ornamenter i bruskbarok prydet med to faunmasker. Relieffet på den anden parerplade forestiller en siddende mand og en stående kvinde. På begge sider af relieffet er der gennembrudte ornamenter i bruksbarok, hvor midtpartiene udfyldes af to figurer, en voksen mand og en dreng. Grebet er beviklet med forgyldt snoet messingtråd, som øverst og nederst afsluttes af tyrkerknob.

Klimgen sekskantet, med med indlagte båndornamenter i guld på midtribben.Langs de to ægge løber på hver af de fire flader tre vertikale linjer. Af klingen er de kun 17 cm tilbage, men det synes ikke, som om den er knækket, men derimod hugget igennem med værktøj

Kommandør Iver Huitfeldt var chef på linieskibet Dannebroge under kampen på Køge Bugt 4. oktober 1710. Skibet brød i brand, og for ikke at drive ned gennem resten af flåden, holdt Huitfeldt sin position og fortsatte kampen, til Dannebroge spragt i luften. Omkring en måned senere drev Huitfeldts lig i land ved Køge. Liget bleb identificeret ved hjælp af en signetring, men der nævnes ikke noget om en kårde. Efter at være bragt til København blev liget senere bragt til det Huitfeldske gravkapel i Hurum kirke. Det vides, at kården lå hans kiste i 1849 og frem til 1878, da rigsarkivar Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas indleverede den til Universitetets Oldsagsamling i Christiania (Oslo), formodentlig for at sikre den mod tyveri fra kisten. På hvilket tidspunkt kården er lagt på kisten vides ikke med sikkerhed.
Foto: Carl Huitfeldt
Foto: Carl Huitfeldt
Foto: Carl Huitfeldt

Copyright © 1997- Arma-Dania.Dk All Rights Reserved