Logo

Blankvåben [28]

1695
Kårde
Dragon- eller fodfolkskårde omkring år 1695
95 - 105 cm
76 - 86 cm
900 - 1200 g
Bemærk: Denne kårde er hidtil blevet omtalt som Dragonpallask M1708 eller Dragonkårde M1708. Per Terje Norheim (2009) viser, at 1.999 eksemplarer af en messingfæstet kårde blev sendt fra Københavns arsenal til Christiania i 1696, hvorfra de blev fordelt med 1624 til Akershus og 375 til Fredriksstad Fæstning. Først i 1699 blev kårderne udleveret, bl.a. til Smålenske gevorbne Infanteriregiment. Der kan være tale om den her beskrevne kårde med tertsbøjle, eller den tilsvarende kårde uden tertsbøjle.

På grundlag af oplysningerne i de arkivalske kilder er det ikke muligt at fastslå, hvornår denne kårde er approberet.
Messingfæste med hjerteformet parerplade med kraftig kant, parerstang som bagtil er bøjet nedad og fortil i en bue går over i håndbøjler, som er tappet ind i eller skruet til den næsten kugleformede knap. En S-formet tertsbøjle forbinder ydersiden af parerpladen med håndbøjlen. De fleste fæster har desuden en tombøjle, som udgår fra parerpladens ophøjede kant. Der er en del variation i detaljerne i fæsternes form.

Klingerne i disse kårder er enten sene 1600-tals klinger med en kort, dyb hulslibning, eller sekskantede klinger med en affladning langs midten og ætset med Frederik 4.´s kronede spejlmonogram. Der synes at være omtrent lige mange af d to klingetyper.
Kårde med sekskantet klinge fra den svenske kommisvärje M1685. Håndbøjlen er tappet ind i knappen. Tøjhusmuseets udstilling.
Kårde med sekskantet Frederik 4. klinge med affladet midterryg. Forsvarsmuseet, Oslo. Elektronisk billedbehandling: Knut Erik Strøm
Kårde hvis håndbøjle er skruet til knappen. Den har en sen 1600-tals klinge med kort hulslibning, hvori er indslået IN MINI. Tøjhusmuseets udstilling
Kården med den svenske 1685-klinge.
Kården med Frederik 4.´s spejlmonogram, herunder på den ene side REX DANIA, og på den anden FREDERICUS QUARTUS.
Kården med en sen 1600-tals klinge.
O. Smith: Den Dansk-Norske Hærs Sidevaaben. Vaabenhistoriske Aarbøger 2c, 1939, s. 15 - 16
Per Terje Norheim: Dragonkårde M. 1698. Norsk Våpenhistorisk Selskap, Årbok 2009, s. 88 - 90
Henrik Vensild: Mysteriet om Chr. 5 kårderne er løst. Våbenhistorisk Tidsskrift bd. 43, nr. 3, marts 2010, s. 30 - 33

Copyright © 1997- Arma-Dania.Dk All Rights Reserved