Logo

Blankvåben [31]

1720
Kårde
Landkadetkårde? omkring 1720
86,2 cm
70,5 - 74,6 cm, bredde 2 - 2,2 cm
440 g
Dragtkårde-type med messingfæste. De to nyreformede parerplader har fortykkede kanter, fingerbøjlerne er ret store, håndbøjlen tappet ind i knappen. Grebet beviklet med kraftigere og tyndere messingtråd i fletmønster. Klingen sekskantet med Frederik 4.´s kronede spejlmonogram mellem to bladranker. Sort læderskede med mundblik og dupsko i messing.

Landkadetterne var i 1720-erne udstyret med kårder med forgyldte fæster. Da Landkadetkompagniet blev reduceret til halv størrelse i 1728, står der i tøjhusreegnskabet, at kompagniet afleverede 52 "kårder med messingfæster forgyldte, på de 3 fæster noget brøstfældige, og alle klinger mesten indrustede" (Askgaard 1979, s. 33). Disse kårder kunne meget vel være det vi nu kalder pagekårderne. De er næppe fra ca. 1725 som anført af Kay S. Nielsen (1978), da de så nok ikke havde været i så miserabel stand i 1728.
Tøjhusmuseet har flere af disse kårder, og nogle findes i private samlinger. En af disse privatejede kårder, med en klinge kortet ned til ca. 60 cm, havde en så svag nitning, at knap og greb kunne tages fra angelen med fingrene. Det viste sig at greb og knap var forsøgt holdt fast ved, at anglen var omviklet med to siden af en tidlig 1700-tals salmebog.
Askgaard, Finn, 1979: Danske Blankvåben på Frederik IV´s Tid. Vaabenhistoriske Aarbøger XXV, s. 17 - 37
Otte Smith 1939: Den dansk-norske Hærs Sidevaaben. Vaabenhistorisk Aarbog IIc, s.17 (nr. 9).
Kay S. Nielsen, 1978:Danske Blankvåben. Forlaget Sixtus, København.

Copyright © 1997- Arma-Dania.Dk All Rights Reserved