Logo

Blankvåben [36]

1720-30
Pallask
Rytterpallask omkring 1725
93,5 cm
84 cm, bredde 3,5 cm
1000 g
Fortinnet jernfæste med firkantet parerstang, som i en ret vinkel går over i håndbøjlen, som er tappet ind i knappen. Fra parerstangen udgår en glat, opadbøjet plade, som med to buede bøjler er forbundet med parerstangen. Bred tombøjle. Grebet afsluttes med en cylinderformet knap, som øverst afsluttes af en flad plade. Nakkestykket har tungede kanter. Grebet er beviklet med messingtråd i fletmønster.

Klingen er tveægget, med en affladning langs midten. Med eller uden Frederik 4.s spejlmonogram. Den minder om klingen på rytterudgaven af soldaterkården M. 1701.

De jernfæstede pallasker optræder med en, to eller tre bøjler mellem den opadbøjede plade og håndbøjlen. Det er for øjeblikket vanskeligt at skelne mellem forskellige modeller, dels fordi der er ret stor variation i fæsternes udformning, dels fordi pallaskerne i løbet af deres brugstid ved reparationer er blevet forsynet med klinger, der kan være ældre eller yngre end fæsterne.
I tøjhusregnskaberne og i korrespondance med sværdfegerne omtales de som "jernfæstede pallasker med en eller to eller tre bøjler", og man synes ikke at skelne mellem forskellige modeller, så muligvis er det vi her nævner som forskellige modeller blot forskelle mellem enkeltleverancer.
De jernfæstede pallasker optræder med en, to eller tre bøjler mellem den opadbøjede plade og håndbøjlen. Det er for øjeblikket vanskeligt at skelne me
Pallask i Tøjhusmuseets tidligere
udstilling med fortinnet fæste og
to bøjler mellem den glatte, opad-
bøjede parerplade og håndbøjlen.
Nakkestykket har tunget kant. Foto: KWP.
Pallask i Tøjhusmuseets tidligere udstilling
med fortinnet fæste og to bøjler mellem den
glatte, opadbøjede parerplade og håndbøjlen.
Nakkestykket har tunget kant. Foto: KWP.

Copyright © 1997- Arma-Dania.Dk All Rights Reserved