Logo

Geværer [207]

1685 Ca.
Flintelåsgevær
12 lødig, 19,2 mm
1518 mm
1142 mm
4,94 kg
Lysbejdset bøgetræ
Enkeltskud, forlader
Enkeltskud, forlader
Bøsssemager i Suhl
Den forreste del af piben er rund medens 335 mm af den bageste del er 8-kantet. Pibens forreste del er svagt konisk. Piben har et forreste sigtekorn, men ikke noget bagtil. Piben er fæstnet til skæftet med 3 stiftører samt krydsskruen, som er skruet ind nedefra. Alle beslag er af jern. Forrest er et næsebeslag og et bånd som tjener som rørken for ladestokken. Luntehanen og flintehanen har fælles aftrækker. Flintehanen har en sikringshage. Pandæklet har et hul med et låg, der kan svinges til side når luntelåsen benyttes. Geværet har ikke sideblik, ikke bajonet og ikke rembøjler.
Iflg. Finn Askgaard's "Danske 1600-tals geværer" i Våbenhistorisk Årbog 1956, s. 90, blev geværer med tilsvarende låse benyttet i Danmark i 1681.
Musket er fra Montecuccoli system 1666 - har muligvis været anvendt i Danmark
Hærmuseet, Akerhus. Den norske hærs håndskytevåpen, geværer og karabiner 1675-1750. Særtryk af Årbok 1956
Beskrevet på side 23-24 som nr. 4. Afbildet på planche nr. 7 og 8. Museumsnr. HAO 839
Billede 4 er fra en bog af Anton Dolleczek udgivet 1897 - se også flg. hjemmeside: http://www.vikingsword.com/vb/showthread.php?p=172119

Copyright © 1997- Arma-Dania.Dk All Rights Reserved